| Ükle Zello

| Ükle Zello

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
  • | Ükle Zello
  • | Ükle Zello
  • | Ükle Zello
  • | Ükle Zello

| Ükle Zello

Zello, | Ükle Zellokompýuteriňizi hakyky gepleşiklere öwürýän we ses hilini ýitirmän uzakdan dostlaryňyz ýa-da nätanyş adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän programma.

| Ükle Zello

Bu programma bilen bir wagtyň özünde 300-e çenli adamyň biri-biri bilen aragatnaşyk gurup bilýän köp sanly açyk kanallaryň birine birikdirip bilersiňiz. Täze adamlar bilen duşuşmak islemeýän bolsaňyz, Zello size we siziň dostlaryňyza ýa-da ýakynlaryňyza girmek üçin parol talap edýän şahsy kanal döretmäge mümkinçilik berer. Gowy aýratynlyk, Bluetooth nauşniklerini ulanmak we diňe bir iş stoly kompýuter ulanyjylary bilen däl, eýsem Zello goýlan ykjam enjamlar bilen hem aragatnaşyk gurmak ukyby bolar.

Mundan başga-da, Zello gepleşikleriň taryhyny ýatda saklamak, ýagdaýyny kesgitlemek we soňky alnan habary gaýtadan gaýtalamak wezipesine eýedir.

Mugt | Ükle Zello üçin Windows platforma.

Zello üçin Aýratynlyklar

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: Social and Communication
  • Dil: Iňlis
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
  • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Discord

Discord

Diskord, platforma ses habarçysyny we tekst söhbetdeşligini birleşdirýän professional oýunçylar...
| Ükle
| Ükle WhatsApp

WhatsApp

Meşhur habarçyda kompýuterde hat alyşmak üçin Windows üçin WhatsApp-ny göçürip almagy maslahat...
| Ükle
| Ükle Skype

Skype

Skype size habar alyşmaga, kompýuteriňizi ulanyp, arzan bahadan telefonlara we jübi telefonlaryna...
| Ükle
| Ükle Telegram

Telegram

Telegram, dürli formatda stikerleri, habarlary, media faýllaryny ygtybarly we çalt alyş-çalyş...
| Ükle
| Ükle RaidCall

RaidCall

Meşhur topar aragatnaşyk programmasy, atyjylar ýa-da MMORPGs ýaly toparlaýyn oýunlarda oýunçylary...
| Ükle
| Ükle Instagram

Instagram

Suratlaryňyzy çalt işlemäge we Windows 10 kompýuteriňizden ýa-da planşetiňizden başlap, bütin dünýä...
| Ükle
| Ükle VideoPad

VideoPad

VideoPad” ulanmak üçin içgin bolmak üçin ýörite döredildi, VideoPad” wideo redaktorynyň doly...
| Ükle
| Ükle TeamSpeak

TeamSpeak

VoIP tehnologiýasyny ulanyp, ýerli ulgam ýa-da internet arkaly abonentleriň arasynda ses...
| Ükle
| Ükle IP Camera Viewer

IP Camera Viewer

IP-den ýa-da adaty web kamerasyndan wideo görmek üçin döredilen programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Zello

Zello

Zello, kompýuteriňizi hakyky gepleşiklere öwürýän we ses hilini ýitirmän uzakdan dostlaryňyz ýa-da...
| Ükle
| Ükle MyChat

MyChat

MyChat MyChat, ýerli, korporatiw we şäher torlary üçin müşderi-serwer söhbetidir. serwerdäki...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi