| Ükle X-Fonter

| Ükle X-Fonter

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
  • | Ükle X-Fonter
  • | Ükle X-Fonter
  • | Ükle X-Fonter

| Ükle X-Fonter

X-Fonter | Ükle X-Fontergüýçli we ulanmak aňsat şrift dolandyryjysy. Ulgamda gurnalan şriftleriň doly sanawyny almaga, olary görmäge we deňeşdirmäge, şeýle hem gurnamaga we aýyrmaga kömek eder. Dolandyryjynyň, hersi öz wezipesini ýerine ýetirýän panellere bölünen ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. Bu programma, TrueType, OpenType, Postcript görnüşi 1, bitmap we wektor şriftleri ýaly dürli görnüşli şriftleri goldaýar.

| Ükle X-Fonter

X-Fonter” -de kompýuteriňizde bar bolan şriftleriň sanawlaryny we olaryň mysallaryny görmek deň derejede amatly. Şriftleri guramakda kömek etmek üçin dürli maksatlar we zerurlyklar üçin ýygyndy döretmäge mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýda bir şrift birbada birnäçe kolleksiýa girizilip bilner. Şeýlelik bilen, zerur şriftiň nirededigini elmydama bilip bilersiňiz we oňa çalt baryp bilersiňiz. Şriftleri saýlamaga we nusgalary görmäge kömek etjek amatly süzgüç bar. Öňünden görmek penjiresinde ululygy, stili, reňkleri (fon reňkini goşmak bilen) tekst parametrlerini üýtgedip bilersiňiz. Munuň netijesinde web sahypa, banner we ş.m. taslamaňyz üçin dogry şrift saýlap bilersiňiz. Bu programma bilen şrift kitaplaryny döredip bilersiňiz - HTML sahypalarynyň ýygyndysy, hersinde şriftler toplumy görkezilýär.

Köplenç şriftler bilen işlemeli bolsaňyz, amatly şrift dolandyryjysy gerek. X-Fonter” -i göçürip alyň - bu size gerek zat.

Mugt | Ükle X-Fonter üçin Windows platforma.

X-Fonter üçin Aýratynlyklar

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: Personalization
  • Dil: Iňlis
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
  • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle X-Fonter

X-Fonter

X-Fonter güýçli we ulanmak aňsat şrift dolandyryjysy. Ulgamda gurnalan şriftleriň doly sanawyny...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi