| Ükle Warsow

| Ükle Warsow

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
  • | Ükle Warsow

| Ükle Warsow

Warsow, | Ükle Warsow3D oýun oýnaýan 3D adam. QFusion oýun dwigatelinde höwesjeňler topary tarapyndan işlenip düzülen, öz gezeginde id Tech 2 hereketlendirijisiniň üýtgedilen görnüşi. Oýunyň deslapky kody doly açyk, ýöne çeşmeler eýeçilik edýär. Warsow köp oýunçy oýunlary üçin ýörite döredilipdi, ýöne ýekeje oýunçy re iniminde botlar bilen oýnamak mümkinçiligi hem bar.

| Ükle Warsow

Oýun düşünjesi, Unreal Turnir”, QuakeWorld” we Quake 3” üçin Challenge ProMode Arena” ýaly köp sanly oýunçy oýunlarynyň garyndysy bolup, garşydaşlaryň we derejeleriň ajaýyp görünmegi bilen oýny ýagtylandyrýan cel shaders ulanyp multfilm grafikasyna ileri tutuldy. . Botlar Warsowda has irki wersiýalardan bäri peýda bolýar. 0.4 wersiýasyndan başlap, oýunda göz öňünde tutulýan hereketleriň we hileleriň hemmesini diýen ýaly edip başladylar.

Mugt | Ükle Warsow üçin Windows platforma.

Warsow üçin Aýratynlyklar

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: Games
  • Dil: Iňlis
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
  • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto”: San Andreas, GTA seriýasynyň ähli muşdaklaryny hökman begendirjek endikli oýun. ...
| Ükle
| Ükle Battlefield 2142

Battlefield 2142

Söweş meýdany 2142 - 2142 Planeta tanalmazdan üýtgedi. Bir wagtlar adamlaryň ýaşaýan ýerleri...
| Ükle
| Ükle Call of Duty

Call of Duty

Call of Duty” oýunçyny Ikinji jahan urşunyň esasy söweş meýdançalaryna alyp barýan endikli FPS...
| Ükle
| Ükle Hard Reset

Hard Reset

Geljegi gaty täzeden düzmek. Maşynlar bilen uruş zerarly weýran bolan Earther ýüzünde adamlaryň...
| Ükle
| Ükle Zuma Deluxe

Zuma Deluxe

Zuma Deluxe meşhur arka oýunlarydyr.  Oýunyň maksady, gurbagany toplar ýetmänkä, Altyn...
| Ükle
| Ükle Teeworlds

Teeworlds

Teeworlds mugt 2D köp oýunçy atyjy wideo oýun. Fizikanyň aýratynlyklary sebäpli özboluşly oýun...
| Ükle
| Ükle Warsow

Warsow

Warsow, 3D oýun oýnaýan 3D adam. QFusion oýun dwigatelinde höwesjeňler topary tarapyndan işlenip...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi