| Ükle UC Browser

| Ükle UC Browser

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle UC Browser
 • | Ükle UC Browser
 • | Ükle UC Browser
 • | Ükle UC Browser

| Ükle UC Browser

Google | Ükle UC Browserchrome-da taryh nirede

UC brauzeri, Windows kompýuterlerinde çalt we ygtybarly internet brauzerini üpjün edýän hytaý döredijisi UCWeb-iň meşhur brauzeri.

| Ükle UC Browser

ABŞ brauzeri köp tarapdan Yandex”, Google Chrome” we Opera” ýaly meşhur programmalardan pes däl, ýöne beýlekilerden tapawutly aýratynlyklary bar:

 • Gündiz / gije rejesinde sazlanylýan sahypanyň ýagtylygy.
 • OS sazlamalaryny ýatda saklamak bilen sesi göni programmada öçürmek.
 • Tutuş sahypadan we saýlanan ýerden skrinshot.
 • Gurlan ýa-da üçünji tarap adapteri bolan kompýuteriň doly ygtyýar nokadyna öwrülýän wirtual Wi-Fi-yň işe girizilmegi.
 • Brauzerden çykanyňyzdan soň sessiýa baradaky maglumatlary doly aýyrmak, sahypalara girmegiň taryhyny emele getirýän funksiýanyň ýoklugy.

ABŞ brauzeri häzirki zaman web tehnologiýalarynyň köpüsini ulanýar, iňlis we iňlis dillerinde aýdyň interfeýsi bar we howpsuz web-serfing üpjün edýär. ABŞ Windows 7, 8, 8.1, 10 platformasynda işleýär. Şeýle-de bolsa, Windows XP we has köne operasiýa ulgamlaryny hem goldaýar.

UC brauzeriniň aýratynlyklary

Programmanyň goşmaça pluginleri gurup giňeldip boljak giň işleýşi bar. ABŞ brauzeriniň käbir aýratynlyklary:

 • Sahypalary we goýmalary derrew ýüklemek.
 • Syçanjygyň funksiýalary we hotkey” kombinasiýalary üçin sazlamalar.
 • Goşmaça bazardan göçürilen Google Chrome-dan pluginlere uýgunlaşma.
 • Öz bazary.
 • Nawigasiýa, bellikleri goşmak we beýleki brauzerlerden geçirmek ýaly bellik amallary.
 • Brauzerden çykanyňyzdan soň dowam edýän faýllary göçürip almak, şeýle hem ýykylan ýüklemäni dowam etdirmek.
 • Düzülip bilinýän opsiýalar bilen ekspress paneli.
 • Suratlar, wideolar we suratlar bilen amallar.
 • Mahabatlary, çykýanlary we spamy awtomatiki blokirlemek.
 • Bulut hyzmatyny ulanyp beýleki enjamlar bilen sinhronizasiýa.

Brauzer gurnamagy talap etmeýär we islendik aýrylýan mediýadan işläp bilýär. UC brauzerini hasaba alynmazdan we SMS almazdan web sahypamyzda mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle UC Browser üçin Windows platforma.

UC Browser üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Browsers
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Tor Browser

Tor Browser

Tor toruna birikmek üçin mugt web brauzeri, anonim we ygtybarly internete girmäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle Maxthon

Maxthon

Bu amatly, çalt we işleýän web brauzeri. Webkit we Trident atly iki hereketlendirijini ulanýar,...
| Ükle
| Ükle UC Browser

UC Browser

Google chrome-da taryh nirede UC brauzeri, Windows kompýuterlerinde çalt we ygtybarly internet...
| Ükle
| Ükle Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Windows üçin Mozilla Firefox”, köp sanly sazlamalar we giňeltmeler bilen açyk çeşme brauzeri bolup,...
| Ükle
| Ükle Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, Opera-dan özboluşly web brauzeri bolup, döredijiler geljekdäki brauzer baradaky...
| Ükle
| Ükle Internet Explorer

Internet Explorer

Internet Explorer iň soňky 11, çalt we ýokary hilli internetde gezelenç etmek üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle Cent Browser

Cent Browser

Cent Browser, Google Chrome-yň ähli artykmaçlyklaryna we özüne mahsus aýratynlyklaryna eýe bolan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi