| Ükle Tunatic

| Ükle Tunatic

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
  • | Ükle Tunatic

| Ükle Tunatic

Tunatic | Ükle Tunatickiçi, mugt aýdym-saz kesgitleýiş programmasydyr. Mysal üçin, radioda çalynýan aýdymyň adyny we aýdymçysyny tapmaly ýa-da gaty diskiňizde ýa-da pleýeriňizde ýatan ady aýdylmadyk ýoly tanamaly ýagdaýyňyzda kömek eder.

| Ükle Tunatic

Tunatik işlemek üçin mikrofony talap edýär. Bir sazy tanamak üçin ses çeşmesini mikrofona getiriň we programmany diňlemäge” rugsat beriň. Ondan soň aýdymyň we aýdymçynyň adyny, şeýle hem iTunes-dan track, ykjam enjam üçin jaň sazyny göçürip alyp ýa-da Google-da aýdym hakda maglumat gözläp boljak web sahypasyna baglanyşyk berer.

Tunatic” diýseň ykjam interfeýsi bar, düýbünden hiç hili sazlamany talap etmeýär we ulanmak aňsat.

Mugt | Ükle Tunatic üçin Windows platforma.

Tunatic üçin Aýratynlyklar

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: Multimedia
  • Dil: Iňlis
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Iň soňky täzelenme: 11-08-2022
  • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Reason

Reason

Esasanam sazandalar we höwesjeňler üçin döredilen professional saz döretmek we redaktirleme...
| Ükle
| Ükle Shazam

Shazam

aýdym-saz söýüjiler üçin gaty peýdaly programma. Onuň kömegi bilen nätanyş aýdymyň adyny we...
| Ükle
| Ükle Ableton Live

Ableton Live

Studiýa işi bilen meşgullanýan sazandalar we DJ-ler üçin janly aýdym-saz üçin Ableton Live” -ni...
| Ükle
| Ükle iTunes

iTunes

iTunes” Apple” tarapyndan işlenip düzülen multimediýa oýnamak programmasydyr. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Spotify

Spotify

Internet birikmesi bilen kanuny ýagdaýda diňläp boljak aýdym-saz katalogyna girmek üçin Spotify-i...
| Ükle
| Ükle Winamp

Winamp

Amatly multimediýa pleýerini almak üçin Winamp-y göçürip almaly. Programma wideo ýaly meşhur media...
| Ükle
| Ükle foobar2000

foobar2000

Soundokary ses hilini üpjün edýän we ähli meşhur we beýle meşhur ses formatlary üçin köp...
| Ükle
| Ükle ACID Pro

ACID Pro

ACID Pro öz garyndylaryňyzy we sazyňyzy döretmek üçin professional ses redaktorydyr. Sony Acid Pro”...
| Ükle
| Ükle Scratch

Scratch

Scratch başlangyç we orta mekdep okuwçylaryny okatmak üçin wizual obýekte gönükdirilen programma...
| Ükle
| Ükle Tunatic

Tunatic

Tunatic kiçi, mugt aýdym-saz kesgitleýiş programmasydyr. Mysal üçin, radioda çalynýan aýdymyň adyny...
| Ükle
| Ükle Banshee

Banshee

Banshee Açyk çeşme aýdym-saz we wideo pleýer. Banshee, Android, iPhone, iPod, iPad, Rio Karma,...
| Ükle
| Ükle mp3DirectCut

mp3DirectCut

mp3DirectCut, aňsat ulanylýan MP3 ses faýl redaktory bolup, ses böleklerini göni dekompressiýa...
| Ükle
| Ükle REAPER

REAPER

REAPER aýdym-saz önümçilik programma üpjünçiligi. Programma giň funksiýa eýe bolup, ses we midi...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi