| Ükle Tor Browser

| Ükle Tor Browser

Platforma: Windows Wersiýa: 11.0.2 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 74.05 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (74.05 MB)
 • | Ükle Tor Browser
 • | Ükle Tor Browser
 • | Ükle Tor Browser
 • | Ükle Tor Browser
 • | Ükle Tor Browser

| Ükle Tor Browser

Tor | Ükle Tor Browsertoruna birikmek üçin mugt web brauzeri, anonim we ygtybarly internete girmäge mümkinçilik berýär. Onuň kömegi bilen, traffigiň, işewür gatnaşyklaryň, birikmeleriň gizlinligini üpjün etjek ygtybarly ulgam birikmesini döretmek hakykatdanam mümkindir.  

| Ükle Tor Browser

Tor brauzeri, internetde ygtybarly traffigi üpjün edýän meşhur proksi serwer ulgamy. Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi, dünýädäki meýletinçiler tarapyndan saklanýan serwerler ulgamynda traffigi marşrutlamak arkaly gazanylýar.

Bukjada Tor programma üpjünçiligi, öwrülen Firefox brauzeri we içerki maglumatlary şifrleýän içerki NoScript we HTTPS-Everywhere giňeltmeleri bar. Tor brauzeri özbaşdak işleýär we USB diskini goşmak bilen islendik saklaýyş serişdesinden işleýär. 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit) goldaýar.

Kompýuter üçin Tor brauzeri ygtybarly we ulanmaga aňsat gural bolup, blokirlenen çeşmelere girip bilersiňiz. Onuň esasy aýratynlyklary:

 • Ulanyjylaryň köpüsine mälim bolan Firefox brauzerine esaslanýan programma gurmak.
 • Evenönekeý dolandyryşlar, hatda täze öwrenýänleriňem dolandyryp bilýär.
 • Kukiler, keş, taryh ýaly howply sazlamalary we funksiýalary blokirlemek.
 • Goragly çeşmelere girmek, şeýle hem ulanyjynyň gara sanawda ýa-da gadagan edilen ýerinde.
 • Anonim ulgam tarapyndan berilýän gözegçilik goragy.
 • Jübi platformalaryny goşmak bilen köp OS üçin wersiýalaryň bolmagy.
 • Brauzer islendik ammarda işleýänligi sebäpli, sistema goşmaça gurnama.

Brauzer doly düzülen we gitmäge taýyn. Tor brauzerini hasaba almazdan web sahypamyzda Windows kompýuter üçin iňlis dilinde göçürip alyp bilersiňiz. 

Mugt | Ükle Tor Browser 11.0.2 üçin Windows platforma.

Tor Browser üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Browsers
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 74.05 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 11.0.2
 • Öndüriji: Tor Project, Inc.
 • Iň soňky täzelenme: 17-12-2021
 • | Ükle: 2,669

Degişli programmalar

| Ükle Tor Browser

Tor Browser

Tor toruna birikmek üçin mugt web brauzeri, anonim we ygtybarly internete girmäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle Maxthon

Maxthon

Bu amatly, çalt we işleýän web brauzeri. Webkit we Trident atly iki hereketlendirijini ulanýar,...
| Ükle
| Ükle UC Browser

UC Browser

Google chrome-da taryh nirede UC brauzeri, Windows kompýuterlerinde çalt we ygtybarly internet...
| Ükle
| Ükle Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Windows üçin Mozilla Firefox”, köp sanly sazlamalar we giňeltmeler bilen açyk çeşme brauzeri bolup,...
| Ükle
| Ükle Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, Opera-dan özboluşly web brauzeri bolup, döredijiler geljekdäki brauzer baradaky...
| Ükle
| Ükle Internet Explorer

Internet Explorer

Internet Explorer iň soňky 11, çalt we ýokary hilli internetde gezelenç etmek üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle Cent Browser

Cent Browser

Cent Browser, Google Chrome-yň ähli artykmaçlyklaryna we özüne mahsus aýratynlyklaryna eýe bolan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi