| Ükle Tasty Blue

| Ükle Tasty Blue

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle Tasty Blue
 • | Ükle Tasty Blue
 • | Ükle Tasty Blue
 • | Ükle Tasty Blue
 • | Ükle Tasty Blue
 • | Ükle Tasty Blue

| Ükle Tasty Blue

Tasty | Ükle Tasty BlueBlue, Android jübi telefonlary üçin gyzykly oýun. Onda dürli deňiz durmuşyny we senden kiçi zatlary iýmeli. Näçe köp iýseňiz, şonça-da köpelýärsiňiz we şoňa görä has köp siňdirip bilersiňiz. Programmanyň amatly dolandyryşlary, owadan grafikalary we dürli suwasty ýaşaýjylary bar, olaryň hersini iýip bilersiňiz.

| Ükle Tasty Blue

 • Elýeterli üç nyşan: altyn balyk, delfin we akula.
 • Köp derejeler.
 • Işlenen ýerler.
 • Suw asty dünýäsine baý.
 • Amatly dolandyryş.
 • Owadan grafika.

Oýunyň diňe birinji derejesiniň mugt elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Galan bölegini açmak tölenýär.

Oýunyň rus diline terjimesi ýok.

Wagt geçirmek üçin kiçijik ykjam oýun gözleýärsiňizmi? Soňra Android” üçin Tasty Blue” -y göçürip alyň.

Mugt | Ükle Tasty Blue üçin Android platforma.

Tasty Blue üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Games
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle eFootball PES 2021

eFootball PES 2021

eFootball PES 2021” real grafika we fizika bilen futbol janköýerleri, şeýle hem dünýäniň meşhur...
| Ükle
| Ükle Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 multfilm stilinde döredilýär we baş gahrymanyň goňşusy bolan ýitirim bolan jenap...
| Ükle
| Ükle Tasty Blue

Tasty Blue

Tasty Blue, Android jübi telefonlary üçin gyzykly oýun. Onda dürli deňiz durmuşyny we senden kiçi...
| Ükle
| Ükle Black Desert Mobile

Black Desert Mobile

Black Desert Mobile” Android” üçin tolgundyryjy MMORPG. Oýunyň esasy tapawutlandyryjy...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi