| Ükle Safari

| Ükle Safari

Platforma: Mac OS Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Mac OS
 • | Ükle Safari

| Ükle Safari

Google | Ükle SafariChrome Çalt bellikler setirine bellik goşmaly

Safari” Apple” -iň çalt, amatly we işleýän web brauzeri.

| Ükle Safari

Mümkinçilikler:

 • Salgylary ulanmak (bir penjirede birbada birnäçe web sahypasyny açmaga we olaryň arasynda erkin geçmäge mümkinçilik berýär);
 • Gurlan gözleg gurallary: Google, Yahoo! we Bing;
 • Açylýan penjireleri blokirlemek ukyby;
 • Sahypadaky teksti ýönekeý gözlemek;
 • Awtomatiki doldurma görnüşini düzmek (Mac OS X we MS Windows adres kitaplary bilen sinhronlaşma);
 • Gurlan RSS agregatory;
 • Tekstiň giriş meýdanyny ulaltmak;
 • Hususy brauzer tertibi, hiç hili gözleg taryhy saklanmaýar, gutapjyklar kabul edilmeýär, parollar we giriş maglumatlary ýatda saklanmaýar;
 • Dürli şifrlemek protokollaryny goldamak;
 • Snapback” aýratynlygy, asyl gözleg netijeleriňize ýa-da birnäçe derejä düşen bolsaňyz hem islendik web sahypasynyň iň ýokary derejesine dolanmaga mümkinçilik berýär. Gözleg netijeleriniň sahypasyndaky baglanyşyga basanyňyzda SnapBack nyşany gözleg gutusynda peýda bolýar;
 • CSS3 we HTML 5 goldawy;
 • Safari standart däl şriftleri ulanýan we zerur bolanda ýükleýän web sahypalaryny awtomatiki tanadýar;
 • Multimedia tehnologiýalarynyň QuickTime” integrasiýasy;
 • Web inspektory, ulanyjylara we döredijilere web sahypalarynyň Resminamanyň obýekt modelini (DOM) görmäge mümkinçilik berýär;
 • SSL protokollarynyň 2 we 3 wersiýalaryna goldaw, şeýle hem Transport Layer Security (TLS);
 • Tekst meýdanlarynda harplary barlamak;
 • Örtük akymy;
 • Iň ýokary saýtlar, iň köp girilýän web sahypalarynyň sanawyny kiçijik sahypa hökmünde görmäge mümkinçilik berýär;
 • Ansat okamak üçin okyjy re modeimi;
 • Doly ekran re modeimi;
 • Okamak sanawy.

Mugt | Ükle Safari üçin Mac OS platforma.

Safari üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Mac OS
 • Kategoriýa: Browsers
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Safari

Safari

Google Chrome Çalt bellikler setirine bellik goşmaly Safari” Apple” -iň çalt, amatly we işleýän web...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi