| Ükle Psiphon

| Ükle Psiphon

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
  • | Ükle Psiphon
  • | Ükle Psiphon
  • | Ükle Psiphon

| Ükle Psiphon

Psiphon, | Ükle Psiphonýeňil programma bolup, web sahypalaryna gireniňizde onlaýn ýagdaýda gizlin galmagyňyzy üpjün eder, şeýle hem käbir sebäplere görä elýeterli bolmadyk çeşmelere mugt girip bilersiňiz.

| Ükle Psiphon

Psiphon 3-i Windows 7, 8, 10 kompýuterinde göçürip alyp bilersiňiz.

Programmany gurmak aňsat. Aslynda, onuň bilen işleşip başlamak üçin, birikdiriljek uzakdaky serweri saýlap bilersiňiz. Serwerler dünýäniň çar künjegine ýaýrady. Iň çalt tizlik üçin, adatça iň ýakyn ýurtda ýerleşýän serwere birikmek iň gowusydyr.

Psiphon ygtybarly we näbelli ulgam birikmesini üpjün etmek üçin birnäçe dürli protokollary we aragatnaşyk ulgamlaryny ulanýar. Bu programma bilen, VPN re modeimine birikdirip, traffigiňizi gizläp bilersiňiz. Bu ýagdaýda ähli traffigiňiz Psiphon torundan geçer. Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda VPN birikmesiniň adaty birinden has haýal bolup biljekdigini bellemelidiris.

Umuman aýdanyňda, bu anonim, ygtybarly we çäklendirmesiz internete girip boljak, aňsat düzülip bilinýän programma. Ony gurnamagyň zerurlygy ýok we işe girizilenden soň islenýän serwere awtomatiki birikdirilýär we derrew ulanmaga taýyn bolýar.

Psyphon-y portalymyzdan kompýuterden göçürip alyp bilersiňiz: mugt, howpsuz we çalt.

Mugt | Ükle Psiphon üçin Windows platforma.

Psiphon üçin Aýratynlyklar

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: Security and Privacy
  • Dil: Iňlis
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Iň soňky täzelenme: 13-04-2022
  • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle OpenVPN

OpenVPN

OpenVPN, kompýuterleriň arasynda wirtual torlary döretmek, beýleki kompýuterlere uzakdan girmek we...
| Ükle
| Ükle Warp VPN

Warp VPN

Jübi internetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap,...
| Ükle
| Ükle Hotspot Shield

Hotspot Shield

Üpjün edijiniň çäklendirmeleri köpleri belli bir sahypa girmek üçin iş gözlemek üçin köp wagt sarp...
| Ükle
| Ükle ProtonVPN

ProtonVPN

ProtonVPN, internetdäki gizlinligiňizi üpjün edýän, ähli çeşmeleri blokirlemegi we şahsy...
| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, internet trafigiňiziň ýaýramagy üçin ygtybarly we ygtybarly tunel döredip, ulgamdaky...
| Ükle
| Ükle AVG VPN

AVG VPN

Bu programma, kompýuteriňiziň hakyky ip adresini we häzirki ýerleşýän ýeriňizi gizläp, girýän web...
| Ükle
| Ükle Betternet

Betternet

Hakyky IP adresiňizi üýtgetmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, Betternet” -i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security

Kompýuteriňizi internetde goramak üçin Kaspersky Internet Security-i göçürip alanyňyz gowudyr....
| Ükle
| Ükle VuzeVPN

VuzeVPN

VuzeVPN, hakyky ýerleşýän ýeriňizi we şahsyýetiňizi gizlemek üçin baglanyşygyňyzy anonimleşdirmek...
| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, torda işleýän wagtyňyz maglumatlaryňyzy ygtybarly goramagy üpjün edýän VPN müşderisidir. ...
| Ükle
| Ükle HMA VPN

HMA VPN

HMA! Pro VPN, internetdäki iň meşhur VPN hyzmatlarynyň biri üçin platforma müşderisi. Ulanyjylara...
| Ükle
| Ükle Hamachi

Hamachi

Hamachi, internet arkaly birikdirilen kompýuterleriň ygtybarly ulgamyny gurnaýan programma...
| Ükle
| Ükle Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials

Şol bir wagtyň özünde wirusa we antispyware gerek bolsa, öý kompýuteriňizi wiruslardan, içaly...
| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN Windows üçin VPN müşderisi. Internetdäki erkinligiňizi we gizlinligiňizi üpjün eder....
| Ükle
| Ükle AdwCleaner

AdwCleaner

Mahabat programma üpjünçiligini we beýleki islenilmeýän programma üpjünçiligini aýyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish, şahsyýetiňizi gizlemek we beýlekiler bilen çalyşmak arkaly onlaýn anonimligi goramagy...
| Ükle
| Ükle Secret Disk

Secret Disk

Gizlin disk, kompýuteriňizde parol bilen goralýan wirtual disk döretmäge mümkinçilik berýär. Bu...
| Ükle
| Ükle SafeIP

SafeIP

Howpsuzlyk, häzirki IP adresiňizi çalt üýtgetmäge we internete gireniňizde şahsy maglumatlaryňyz...
| Ükle
| Ükle Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus”, internete gireniňizde ýa-da kompýuteriňize faýl göçürip alanyňyzda ýüze...
| Ükle
| Ükle BCArchive

BCArchive

Faýllary we bukjalary rugsatsyz adamlardan goramak üçin döredilen programma. Şifrlenen gapda...
| Ükle
| Ükle PrivateTunnel

PrivateTunnel

PrivateTunnel, Windows kompýuterleri üçin VPN müşderisi. Diňe jemgyýetçilik ulgamlarynda ygtybarly...
| Ükle
| Ükle WireGuard

WireGuard

WireGuard, erkin we aç-açan VPN çözgüdini hödürleýän we çalt we ygtybarly onlaýn goragy üpjün etmek...
| Ükle
| Ükle Folder Lock

Folder Lock

Papka gulpy, şahsy we möhüm faýllaryňyzy goramak üçin täsirli programma. Faýllaryňyzy gulplaýar we...
| Ükle
| Ükle Avast Premium Security

Avast Premium Security

Avast Premium Security” kompýuteriňizi internetden her dürli howpdan goramaga kömek etjek...
| Ükle
| Ükle McAfee AntiVirus

McAfee AntiVirus

McAfee AntiVirus Plus” Windows kompýuterleri üçin güýçli antiwirusdyr. Kompýuteriňizi wiruslar üçin...
| Ükle
| Ükle COMODO Internet Security

COMODO Internet Security

Kompýuteriňizi goramak üçin mugt doly aýratynlykly antiwirus programma üpjünçiligi bukjasy. Paketde...
| Ükle
| Ükle RogueKiller

RogueKiller

RogueKiller” -i göçürip alsaňyz, programma kompýuteriňizi zyýanly programmalar üçin arassalamaga we...
| Ükle
| Ükle Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad VPN, internetde howpsuz we erkin gezmäge, IP adresiňizi maskalamaga we nätanyş adamlardan...
| Ükle
| Ükle Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Öýde ulanmak üçin mugt antiwirus. Kompýuteriňizi dürli zyýanly programma üpjünçiliginden ygtybarly...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi