| Ükle PixBuilder Studio

| Ükle PixBuilder Studio

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle PixBuilder Studio
 • | Ükle PixBuilder Studio
 • | Ükle PixBuilder Studio
 • | Ükle PixBuilder Studio
 • | Ükle PixBuilder Studio
 • | Ükle PixBuilder Studio

| Ükle PixBuilder Studio

PixBuilder | Ükle PixBuilder StudioStudio Professional derejeli grafika redaktory. Suratlary redaktirlemek we gaýtadan işlemek, şeýle hem başdan başlap suratlar döretmek üçin zerur zatlar bar. Gurallara çalt we aňsat girmek üçin wagtlaýyn gural gurallary bilen arassa interfeýsi bar. Redaktor ýönekeý süýräp we düşürip suratlary açmaga mümkinçilik berýän süýräp-gaçyr funksiýasyny goldaýar. PixBuilder” studiýasy şekilleri gaýtadan işlemek we redaktirlemek gurallarynyň köp görnüşini hödürleýär. Olaryň arasynda: galam, çotga, öçüriji, çyzyklar, şekiller, doldurmak we ş.m. Şrift, reňk, stil we beýleki parametrleri üýtgetmäge mümkinçilik berýän güýçli tekst guraly bar. Bu derejäniň grafiki redaktory üçin bolşy ýaly, çylşyrymly suratlar döretmäge we işiňizi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýän gatlaklar bilen işlemegi goldaýar. Şeýle hem bulaşyklyk, göwrüm, ýiti maska ​​we ş.m. ýaly birnäçe effekt hödürleýär, üstesine-de, BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF, PCX, TGA, PSD, ICO we başga-da köp zady goldaýar. Mugt surat redaktirlemek ýa-da surat redaktory gözleýärsiňizmi? PixBuilder” studiýasyny Downloadro.com” -dan göçürip alyň.

Mugt | Ükle PixBuilder Studio üçin Windows platforma.

PixBuilder Studio üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Multimedia
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle AutoCAD

AutoCAD

Binalaryň, mehanizmleriň, bölekleriň we ş.m. çyzgylary döretmek üçin iň güýçli programma, dürli...
| Ükle
| Ükle GIMP

GIMP

Photoshop-yň mugt analogy - raster grafikasynyň redaktory, raster grafikasyny döretmek we gaýtadan...
| Ükle
| Ükle 3Ds Max

3Ds Max

Meşhur oýun oýnamak, grafika, filmler we wideolar üçin aýratyn effektlere baý 3D modelleme...
| Ükle
| Ükle Inkscape

Inkscape

Wektor grafikasyny redaktirlemek üçin mugt programma üpjünçiligi. Onuň kömegi bilen islendik...
| Ükle
| Ükle Sweet Home 3D

Sweet Home 3D

Öýi abatlamak ýa-da mebelleri täzeden tertiplemekçi bolýanlar üçin aýrylmaz programma. Programma...
| Ükle
| Ükle Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360” ösen 3D obýekt modellemek guralydyr. Diňe giň gurallar bilen däl, eýsem...
| Ükle
| Ükle MyPaint

MyPaint

MyPaint, öz suratlaryňyzy noldan çekip we dürli effektler bilen suratlary gaýtadan işläp boljak...
| Ükle
| Ükle PaintTool SAI

PaintTool SAI

Paint Tool SAI, Microsoft Windows gurşawynda grafika döretmek we kompýuterde çyzmak üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite, aýratynlykly grafiki dizaýn programma üpjünçiligi bukjasydyr....
| Ükle
| Ükle SWF & FLV Player

SWF & FLV Player

SWF & FLV Player kiçi, ýöne güýçli wideo pleýer. SWF we FLV faýllaryny çarçuwada oýnamaga, yza...
| Ükle
| Ükle PixBuilder Studio

PixBuilder Studio

PixBuilder Studio Professional derejeli grafika redaktory. Suratlary redaktirlemek we gaýtadan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi