| Ükle PaintTool SAI

| Ükle PaintTool SAI

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle PaintTool SAI
 • | Ükle PaintTool SAI
 • | Ükle PaintTool SAI
 • | Ükle PaintTool SAI
 • | Ükle PaintTool SAI

| Ükle PaintTool SAI

Paint | Ükle PaintTool SAITool SAI, Microsoft Windows gurşawynda grafika döretmek we kompýuterde çyzmak üçin döredilen programma. Programma Japaneseaponiýanyň SYSTEMAX kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi we sanly suratlar we suratlar döredildi. 2D suratkeşleriň anime we manga stilinde çyzýan köp funksiýaly grafika redaktory.

| Ükle PaintTool SAI

Paint Tool SAI iň ýokary kanwanyň ululygy 10 000-den 10 000 piksel bilen kesmäge, ulaltmaga we tekizlemäge mümkinçilik berýär. Gurallar panelinde üç görnüşli gatylykly galamlar bar we gury ýaly sekiz görnüşli çotga ulanylýar. Her bir amaly guralyň öz galyňlygy, intensiwligi we aýdyňlygy sazlamalary bar. Programmanyň grafiki planşet goldawy we adaty ýapylyş wagtynda ýalňyşlyklaryň öňüni almaga kömek edýän maglumatlary goramak funksiýasy bar. 16 bitli ARGB kanaly bilen ýokary wepalylyk kompozisiýasy we aýdyňlyk sazlamalary hakyky reňk garyşmagyna mümkinçilik berýär. Paint Tool SAI, Intel MMX tehnologiýasy we 5 MB çenli programma ululygy sebäpli çalt işlemäge ukyply. Hotkeys gatlaklar bilen amallary ýeňilleşdirýär we Adobe Photoshop-a meňzeýär. Programma şekil resminamasyny ýerli SAI görnüşinde ýatda saklaýar. Programma grafiki faýllar bilen hem işleýär: PSD, JPG, PNG.

Rus dili goldawy bilen Windows üçin Paint Tool SAI-ni göçürip alyp bilersiňiz. Paint Tool SAY-ny kompýuterimiz üçin web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle PaintTool SAI üçin Windows platforma.

PaintTool SAI üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Multimedia
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 13-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle AutoCAD

AutoCAD

Binalaryň, mehanizmleriň, bölekleriň we ş.m. çyzgylary döretmek üçin iň güýçli programma, dürli...
| Ükle
| Ükle GIMP

GIMP

Photoshop-yň mugt analogy - raster grafikasynyň redaktory, raster grafikasyny döretmek we gaýtadan...
| Ükle
| Ükle 3Ds Max

3Ds Max

Meşhur oýun oýnamak, grafika, filmler we wideolar üçin aýratyn effektlere baý 3D modelleme...
| Ükle
| Ükle Inkscape

Inkscape

Wektor grafikasyny redaktirlemek üçin mugt programma üpjünçiligi. Onuň kömegi bilen islendik...
| Ükle
| Ükle Sweet Home 3D

Sweet Home 3D

Öýi abatlamak ýa-da mebelleri täzeden tertiplemekçi bolýanlar üçin aýrylmaz programma. Programma...
| Ükle
| Ükle Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360” ösen 3D obýekt modellemek guralydyr. Diňe giň gurallar bilen däl, eýsem...
| Ükle
| Ükle MyPaint

MyPaint

MyPaint, öz suratlaryňyzy noldan çekip we dürli effektler bilen suratlary gaýtadan işläp boljak...
| Ükle
| Ükle PaintTool SAI

PaintTool SAI

Paint Tool SAI, Microsoft Windows gurşawynda grafika döretmek we kompýuterde çyzmak üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite, aýratynlykly grafiki dizaýn programma üpjünçiligi bukjasydyr....
| Ükle
| Ükle SWF & FLV Player

SWF & FLV Player

SWF & FLV Player kiçi, ýöne güýçli wideo pleýer. SWF we FLV faýllaryny çarçuwada oýnamaga, yza...
| Ükle
| Ükle PixBuilder Studio

PixBuilder Studio

PixBuilder Studio Professional derejeli grafika redaktory. Suratlary redaktirlemek we gaýtadan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi