| Ükle Opera

| Ükle Opera

Platforma: Windows Wersiýa: 82.0.4227.23 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 81.42 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (81.42 MB)
 • | Ükle Opera
 • | Ükle Opera
 • | Ükle Opera
 • | Ükle Opera
 • | Ükle Opera
 • | Ükle Opera

| Ükle Opera

Çalt, | Ükle Operarahat internetde gezmegi we doly gizlinligi üpjün edýän meşhur mugt brauzer.

| Ükle Opera

Opera Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen Windows üçin Opera brauzeri ösmegini dowam etdirýär we täze aýratynlyklar we mümkinçilikler bilen täzelenýär. Iň soňky wersiýalaryň esasy täzelikleriniň arasynda gyzykly fon suratlary bilen kämilleşdirilen ulanyjy interfeýsi tapawutlanýar. Salgylaryň kontekst menýusy täzeden düzüldi, ýagny has amatly dolandyryş we özara täsirleşmek üçin birnäçe ownuk üýtgeşmeler girizildi.

Mahabatlaryň petiklenmegine, brauzeriň meşhurlygynyň ýokarlanmagyna ep-esli täsir edýän öndürijiligi we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga köp üns berilýär. Opera, gulplardan aýlanyp, ünsden düşürilen gadagan hyzmatlara girişi açýar. Kompýuterdäki Opera” brauzeri çeşmelere kän bir ähmiýet bermeýär we pes güýçli kompýuterlerde üstünlikli işleýär.

Opera aýratynlyklary

Programma üpjünçiligi önüminiň arsenalynda sahypalaryň görkezilmegi we goşmaça aýratynlyklar bilen gönüden-göni baglanyşykly köp sanly funksiýa bar. Windows üçin Opera-nyň käbir aýratynlyklary:

 • Goşmaça gurallary gurmagy talap etmeýän we zyýanly skriptleri blokirlemäge mümkinçilik berýän içerki mahabat bloklaýyş funksiýasy.
 • IP adresiňizi maskalaýan we gözlenmedik bolmaga kömek edýän mugt VPN aýratynlygy bilen onlaýn gizlinlik we howpsuzlyk.
 • Kripto gapjyk we Web 3 üçin gurlan goldaw.
 • Ajaýyp, minimalistik dizaýn.
 • Amatly nawigasiýa: wirtual bellikler, sazlanylýan hotkey kombinasiýalary, tab aýlamak.
 • Applicationshli programmalaryň üstünde açylýan penjirede wideo geçirmek funksiýasy, işden daşlaşmazlyga we sahypalara geçmezlige mümkinçilik berýär.
 • Has çalt web sahypalaryna göz aýlamak üçin Opera Turbo gysyş tertibi.
 • Kompýuteriň özbaşdaklygyny 50% -e çenli uzaldyp, batareýany tygşytlamak funksiýasy.
 • Dürli ýurtlarda onlaýn söwda etmäge mümkinçilik berýän içerki walýuta öwrüjisi.
 • Brauzeriňizi şahsylaşdyrmak üçin 1000-den gowrak giňeltme we mowzuk hödürleýän goşmaça katalog.
 • USB taýagyndan işleýän göçme wersiýa.
 • Şahsy habarlar iýmiti.
 • Platformhli platformalara laýyk gelýän ýokary hilli grafiki dizaýn.
 • Rus dilini goldaýan köp dilli interfeýs.

Sahypamyz, Opera-ny rus dilinde Windows 7, 8, 10-a mugt kompýuterde göçürip almagy, şeýle hem Windows 10-da işlemek üçin optimallaşdyrylan täze resmi neşirini hödürleýär.  

Mugt | Ükle Opera 82.0.4227.23 üçin Windows platforma.

Opera üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: | Ükle
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 81.42 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 82.0.4227.23
 • Öndüriji: Opera Software ASA.
 • Iň soňky täzelenme: 12-12-2021
 • | Ükle: 1,788

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi