| Ükle Opera Free VPN

| Ükle Opera Free VPN

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN
 • | Ükle Opera Free VPN

| Ükle Opera Free VPN

Bu, | Ükle Opera Free VPNykjam enjamyňyzda standart VPN aýratynlyklaryny ulanmaga mümkinçilik berýän programma. Ulanyjynyň IP adresini gizlemäge kömek edýär, mahabatlardan goraýar. Programma mugt paýlanýar, rus dilini goldaýar.

| Ükle Opera Free VPN

Internet ulanyjylary üçin çeşmäni petiklemek, haker hüjümi, içerki mahabat ýaly hadysalar adaty bir zat boldy. Internetdäki işleriňizi goramak üçin ulanyjy maglumatlaryny şifrleýän we onlaýn barlygyňyzy gizleýän programmalar bar. Şeýle programmalara kömek edýän Opera VPN girýär:

 • hakyky IP adresi gizläň we torda anonim barlygy üpjün ediň;
 • ulanyja birikdirilen Wi-fi torunyň howpsuzlyk derejesini kesgitlemek;
 • mahabatlary we mahabat yzarlaýjylaryny bloklamak;
 • ulanyjynyň tora girýän sebitini üýtgediň.
Opera brauzerinde gurlan VPN-i nädip işletmeli

Programma mugt paýlanýar we döredijiler tarapyndan resmi taýdan goldanýar. Islendik ulanyjy, sahypadaky formanyň üsti bilen sorag bilen habarlaşyp biler.

Opera Free VPN-iň janly, reňkli interfeýsi bar. Programma gurallary görkezmeler we olaryň işleýşiniň düşündirişi bilen bilelikde berilýär. Programmanyň her bir funksiýasynyň ýerine ýetirilişi aýdyň görkezilýär:

 • funksiýalaryň ýagdaýy we işjeňligi görkezilýär;
 • programmanyň tora birikýän sebiti görünýär;
 • enjama birikdirilen toruň howpsuzlygyna baha bermegi görkezýär;
 • petiklenen mahabatlaryň sany barada hasabat berilýär.

Bu programmanyň käbir kemçilikleri bar:

 • programmanyň tora birikmäni gönükdirýän sebitleriniň sany bäş ýurt (Germaniýa, Kanada, Gollandiýa, Singapur, ABŞ) bilen çäklenýär;
 • programma torrentler bilen işlemäge mümkinçilik bermeýär.

Opera Free VPN, döredijileriň resmi goldawy bilen internetde mugt gorag almak isleýän ulanyjylara maslahat berilýär. Häzirki wersiýany Downloadro” portalyndan çalt we mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle Opera Free VPN üçin Android platforma.

Opera Free VPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Security and Privacy
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 18-02-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN, ykjam enjamdan internete gireniňizde şahsy durmuşyny goramaly adamlar üçin ygtybarly...
| Ükle
| Ükle SuperVPN Free VPN Client

SuperVPN Free VPN Client

SuperVPN Mugt VPN Müşderi, hakyky ýeriňizi ekranyň diňe bir degmegi bilen gizlemäge we iberilen...
| Ükle
| Ükle Turbo VPN

Turbo VPN

Turbo VPN, smartfonyňyzda ýa-da planşetiňizde VPN-den doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän...
| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish VPN iň güýçli onlaýn gizlinligi goramak programma üpjünçiligidir. IPVanish VPN bilen,...
| Ükle
| Ükle SkyVPN

SkyVPN

SkyVPN, zerur saýtlary aňsatlyk bilen açmaga, Wi-Fi çäklendirmelerinden geçmäge we tordaky ähli...
| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, Wi-Fi we ykjam ulgamlarda ýokary tizlik bilen birleşdirilen çäksiz VPN zolakly giňligi...
| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, 60 ýurtdaky 5000-den gowrak ynamdar VPN serwerine çalt birikmäge we şahsy maglumatlaryňyzy...
| Ükle
| Ükle Opera Free VPN

Opera Free VPN

Bu, ykjam enjamyňyzda standart VPN aýratynlyklaryny ulanmaga mümkinçilik berýän programma....
| Ükle
| Ükle VPN by Private Internet Access

VPN by Private Internet Access

Hususy internete girmek arkaly VPN hakyky IP adresiňizi gizleýär we köpçülikleýin Wi-Fi torlaryny...
| Ükle
| Ükle TunnelBear VPN

TunnelBear VPN

TunnelBear VPN, köpçülige açyk Wi-Fi toruna birikdirilende-de şahsy maglumatlary onlaýn goramak...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi