| Ükle Nero 2020

| Ükle Nero 2020

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
  • | Ükle Nero 2020
  • | Ükle Nero 2020

| Ükle Nero 2020

Nero | Ükle Nero 20202020 CD we DVD diskleri ýakmak we öýdäki filmler, aýdym-saz we suratlar ýygyndysyny dolandyrmak üçin güýçli multimediýa toplumydyr. Nero (Nero) diskleri göçürmek, redaktirlemek, ses we wideo oýnamak, suratlary görmek üçin ulanylyp bilner.

| Ükle Nero 2020

Nero 10 gural bilen gelýär, hersi belli bir işi ýerine ýetirmek üçin döredildi. Toolshli gurallar maksat bilen bölünýär. Bu gurallary ulanyp, CD we DVD-leri ýakyp we göçürip, maglumatlary redaktirläp, ätiýaçlyk nusgalaryny we başga-da köp zatlary alyp bilersiňiz.

Nero MediaHome we Nero MediaBrowser bilen media kolleksiýaňyzy tertipläp we dolandyryp bilersiňiz. Bu gurallar, kompýuteriňizdäki aýdym-sazlary, wideolary we suratlary ýa-da suratlary doly gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, ses we wideo faýllaryny oýnamak we slaýd görkezişlerini görmek üçin ulanylyp bilner.

Nero Video” guraly öýde wideo redaktirlemek üçin niýetlenendir. Onuň kömegi bilen birnäçe wideo faýly birleşdirip, ses ýazgylaryny goşup, dürli effektleri ulanyp bilersiňiz. DVD ýa-da Blu-ray diskiniň mazmunyny kompýutere göçürmek ýa-da ses / wideo faýlyny başga bir formata öwürmek zerur bolsa, programmanyň munuň üçin ýörite Nero Recode” guraly bar. Onuň kömegi bilen DVD / BD diskini ýyrtyp, media faýllaryny ähli meşhur formatlaryň arasynda, şeýle hem ykjam enjamlarda öwrüp bilersiňiz.

Nero 2016 CD / DVD / BD diskleri bilen işlemek üçin birnäçe gurallary öz içine alýar. Bulara şular girýär: Nero Burning Rom, Nero Express, Nero Dics to Device we Nero VocerDesigner. Bu gurallary ulanyp, islendik faýly disklere ýakyp bilersiňiz, diskleriň nusgalaryny ýasap bilersiňiz, ýüklenýän diskleri ýakyp bilersiňiz, diskleri ýyrtyp bilersiňiz we ş.m. Iň täze gural bilen bolsa, öz disk örtükleriňizi döredip bilersiňiz.

Netijede, Nero 2016 faýllaryň ätiýaçlyk nusgasyny almaga, disklere ýakmaga we zerur bolsa olardan maglumatlary dikeltmäge mümkinçilik berýär. Nero BackItUp” we NeroRescueAgent” gurallary munuň üçin döredildi.

Nero 2016, CD / DVD / BD diskleri bilen işlemek we media faýllaryny dolandyrmak üçin zerur zatlaryň hemmesini özünde jemleýän hakyky media kombinatorydyr. Nero 2016-ny göçürip alyň we synap görüň.

Mugt | Ükle Nero 2020 üçin Windows platforma.

Nero 2020 üçin Aýratynlyklar

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: | Ükle
  • Dil: Iňlis
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Iň soňky täzelenme: 13-04-2022
  • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi