| Ükle MakeMKV

| Ükle MakeMKV

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle MakeMKV
 • | Ükle MakeMKV

| Ükle MakeMKV

Blu-Reý, | Ükle MakeMKVDVD, ISO we HD-ni MKV formatyna aňsat we çalt öwürmek isleseňiz, MakeMKV-ni göçürip almagy maslahat berýäris. Programma gündelik işleri çözmäge mümkinçilik berýär we hatda gorag astyndaky sürüjiler bilenem işleýär. Talap edilýän zat, bar bolan diski salmak, mazmunyň sanawynyň peýda bolmagyna garaşmak. Soňra öwürmek isleýän klipleriňizi saýlaň.

| Ükle MakeMKV

Windows üçin MakeMKV programmasynyň aýratynlyklary:

 • sebit çäklendirmelerinden geçmäge kömek edýär (AACS indi problema däl);
 • saklamak bölümlerini ulanyp bilersiňiz;
 • meta-maglumat awtomatiki usulda saklanýar, şol sanda ses we dil sazlary;
 • Blu-Ray we DVD diskleri okaýar;
 • Öwürmek bada-bat bolup geçýär, şonuň üçin garaşmak üçin wagt ýitirmeli däl.

Zerur mukdarda ýadyň bar bolsa, MakeMKV-ni göçürip alyp bilersiňiz, goşmaça faýllaryň we resminamalaryň göçürip almajakdygyna öňünden göz ýetiriň.

Kompýuter üçin MakeMKV-ni Downloadro.com web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Şahsy maglumatlary girizmek we jübi telefon belgisini görkezmek hökman däl. Gizlin tölegler, mahabatlar we wirus ýok etmek howpy ýok. Diňe subut edilen programma üpjünçiligi, ulanmaga taýyn.

MakeMKV DVD we Blu-ray diskleri MKV-e öwürmek üçin programma. Programma gaty ýönekeý, ulanyjynyň etmeli zady diňe bir disk goýmak, programmanyň özi islenýän klipleri saýlamaly we öwrüliş işine başlamaly mazmunyň sanawyny döreder. Programma hatda goralýan diskler bilen hem işläp biler.

Mugt | Ükle MakeMKV üçin Windows platforma.

MakeMKV üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Multimedia
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle Format Factory

Format Factory

Format zawody, köp ses, wideo we şekil formatlaryny goldaýan güýçli, işleýän media öwrüji. Iň...
| Ükle
| Ükle Adapter

Adapter

Wideo, ses we şekilleri öwürmek üçin adapter Intuitiv programma. Programmany ulanmak aňsat we...
| Ükle
| Ükle Total Video Converter

Total Video Converter

Jemi wideo öwrüji Meşhur ykjam enjamlary goldaýan islendik wideo we ses formatyny diýen ýaly...
| Ükle
| Ükle Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro” islendik formatda kinematiki wideo döretmek üçin professional wideo redaktorydyr....
| Ükle
| Ükle PDF to DWG Converter

PDF to DWG Converter

PDF-ni DWG öwrüjisine öwrüp, PDF resminamalaryny redaktirläp bolýan DWG ýa-da DXF faýllaryna öwrüp...
| Ükle
| Ükle Adobe After Effects

Adobe After Effects

Wideo redaktirlemek, filmler, teleýaýlym görkezişleri, wideolar we internet çeşmeleri üçin...
| Ükle
| Ükle Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic

Bu, kompýuteriň ekranyndan we web kamerasyndan wideo ýazga almak üçin ýönekeý we ulanmaga aňsat...
| Ükle
| Ükle Avidemux

Avidemux

Funksiýa wideo redaktory gerek bolsa, Avidemux” -y göçürip almagy maslahat berýäris. Programma diňe...
| Ükle
| Ükle Windows Movie Maker 2012

Windows Movie Maker 2012

Microsoft-dan multimediýa faýllary bilen işlemek üçin döredilen köp funksiýaly wideo redaktory....
| Ükle
| Ükle Internet TV Player-7

Internet TV Player-7

Internet TV Player-7, teleýaýlymlara tomaşa etmäge we kompýuteriňizde radio diňlemäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack ses we wideo faýllaryny gysmak we dekompressiýa etmek üçin maglumatlary...
| Ükle
| Ükle Adobe Flash Player

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player” web sahypalarynyň interaktiw elementlerini görkezýän mugt pleýerdir. Fleş...
| Ükle
| Ükle Nero MediaHome

Nero MediaHome

Nero MediaHome, multimediýa faýl dolandyryjysyny ulanmak üçin amatly we aňsat. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle MakeMKV

MakeMKV

Blu-Reý, DVD, ISO we HD-ni MKV formatyna aňsat we çalt öwürmek isleseňiz, MakeMKV-ni göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Aegisub

Aegisub

Aegisub”, işleýän, ulanmaga aňsat subtitr redaktory. Karaoke sazlaryny döredip biler, ähli subtitr...
| Ükle
| Ükle Video Rotator

Video Rotator

Wideo Rotator, wideolary 90 ýa-da 180 dereje aýlamaga ýa-da keseligine / dikligine öwürmäge...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi