| Ükle Lively Wallpaper

| Ükle Lively Wallpaper

Platforma: Windows Wersiýa: 1.7.2.0 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 196.89 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (196.89 MB)
 • | Ükle Lively Wallpaper
 • | Ükle Lively Wallpaper
 • | Ükle Lively Wallpaper
 • | Ükle Lively Wallpaper
 • | Ükle Lively Wallpaper
 • | Ükle Lively Wallpaper

| Ükle Lively Wallpaper

Lively | Ükle Lively WallpaperWallpaper”, Windows 10 üçin düýbünden mugt programma bolup, ajaýyp effektli janly diwar kagyzyny düzmek arkaly iş stoluňyzy janlandyryp biler. Elbetde ulgamyň dizaýny bilen oýnamagy halaýanlara we fonda statiki şekillerden bizar bolan ähli ulanyjylary özüne çeker.

| Ükle Lively Wallpaper

Programmanyň iş stoluna gurnap boljak animasiýa diwar kagyzlarynyň öz kitaphanasy bar. Adaty wariantlary halamaýan bolsaňyz, öz fonyňyzy döredip bilersiňiz. Munuň üçin diňe GIF-animasiýa, wideo ýa-da HTML faýly saýlamaly we olary täze fonda öwürmeli. Emma bu faýllar iş stoly bezemek üçin ulanylýan ýeke-täk faýl däl. Lively Wallpaper” web sahypalaryndan diwar kagyzlaryny ýasamaga we wideo akymlaryna hem ukyply. Sahypa elýeterli bolsa ýa-da ýaýlym işjeň bolsa, iş stolunda görkeziler. Şol bir wagtyň özünde, haýsydyr bir penjire ýa-da programma geçseňiz, çeşme tygşytlamak we ulanyjynyň ünsüni sowmazlyk üçin wideo / ýaýlym duruzylar. 

 • Açyk çeşme;
 • Doly ekran programmalaryna we oýunlara geçeniňizde fonda duruzyň;
 • Giňeltmek aýratynlyklary;
 • Köp monitorly ulgamlar üçin goldaw;
 • Ulanylyş aňsatlygy
 • Çeýe sazlamalar.

Windows üçin Lively Wallpaper-i Downloadro.com-dan mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle Lively Wallpaper 1.7.2.0 üçin Windows platforma.

Lively Wallpaper üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Personalization
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 196.89 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 1.7.2.0
 • Öndüriji: Dani John
 • Iň soňky täzelenme: 28-12-2021
 • | Ükle: 1,204

Degişli programmalar

| Ükle Lively Wallpaper

Lively Wallpaper

Lively Wallpaper”, Windows 10 üçin düýbünden mugt programma bolup, ajaýyp effektli janly diwar...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi