| Ükle Guitar Pro

| Ükle Guitar Pro

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Guitar Pro

| Ükle Guitar Pro

Gitara | Ükle Guitar ProPro, gitara tablisasyny we aýdym-saz ballaryny döretmek, redaktirlemek we diňlemek üçin döredilen saz redaktory. Programmada gurlan MIDI redaktory, akord gurluşykçysy, pleýer, metronom we gitaraçylar üçin peýdaly gurallar bar (we diňe däl).

| Ükle Guitar Pro

Windows üçin Guitar Pro tarapyndan işlenip düzüldi.

Webde işleýänler, Gitara Pro-ny göçürip alyp bilerler. Programmany gurmak we hereketde görmek baradaky görkezmelere eýeriň.

 • Gitara, bas gitara, banjo, şeýle hem tablisa ýa-da saz belligi görnüşindäki beýleki gurallar we ansambllar üçin aýdym-saz eserlerini ýazga almak (tablýurany ýazanyňyzda, tablisa laýyk saz belligi bolan çyzyk döredilýär we tersine).
 • Windel, sim, klawiatura saz gurallary üçin partiýalary döretmek.
 • Deprek toplumy üçin bölekler, şeýle hem zarba.
 • Tekst resminamalaryndan aýdym sözlerini goşmak, sözleri wokal bölegi bilen sazlaryň belliklerine baglanyşdyrmak.
 • Döredilen ballary MIDI, ASCII, MusicXML, WAV, PNG, PDF faýllaryna, çap etmek.
 • MIDI, ASCII, MusicXML, Power Tab (.ptb), TablEdit (.tef) -den import ediň.
 • Häzirki wagtda oýnaýan bellikleri görkezýän wirtual gitara tagtasy, pianino klawiaturasy we zarba paneli. Olaryň kömegi bilen degişli guralyň böleklerini döredip we redaktirläp bilersiňiz.
 • Gurlan metronom, gitara sazlaýjy, yzarlaýyş guraly.
 • Hasaplama opsiýalaryny saýlamak bilen adaty gitara çalmak usullaryny belliklerde görkezýän köp sanly gural.
 • 5-nji wersiýadan başlap, programma gitara sesini hakyky birine ýakynlaşdyrmaga we dürli effektleri (gitara jaňlary we jygyllyklar, wah-wah effekti we ş.m.) ulanmaga mümkinçilik berýän RSE (Realistic Sound Motor) tehnologiýasyny hödürledi. hakyky wagt.
 • Gtp, gp3, gp4, gp5 programmanyň öňki neşirleriniň formatlaryna goldaw.

Kompýuter üçin Gitara Pro-ny Downloadro.com-dan mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle Guitar Pro üçin Windows platforma.

Guitar Pro üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Education and Reference
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Origin

Origin

Kompýuter oýunlaryny satyn almak, göçürip almak we täzelemek üçin meşhur dörediji Elektron sungat”...
| Ükle
| Ükle HTML Editor

HTML Editor

HTML Editor редактор для работы с HTML-кодом. Это инструмент программиста, который помогает...
| Ükle
| Ükle FBReader

FBReader

EPub, fb2, mobi, RTF, doc, txt we başga-da köp formatda elektron kitaplary okamak üçin amatly...
| Ükle
| Ükle Guitar Pro

Guitar Pro

Gitara Pro, gitara tablisasyny we aýdym-saz ballaryny döretmek, redaktirlemek we diňlemek üçin...
| Ükle
| Ükle ICE Book Reader Professional

ICE Book Reader Professional

Elektron kitaplary okamak üçin amaly programma. Elektron kitap okaýjynyň edip biljek zatlarynyň...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi