| Ükle Format Factory

| Ükle Format Factory

Platforma: Windows Wersiýa: 5.7.5.0 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 99.57 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (99.57 MB)
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory
 • | Ükle Format Factory

| Ükle Format Factory

Format | Ükle Format Factoryzawody, köp ses, wideo we şekil formatlaryny goldaýan güýçli, işleýän media öwrüji. Iň ýokary hilini üpjün edip, faýllary bir formatdan beýlekisine aňsatlyk bilen öwürmäge mümkinçilik berýär.

| Ükle Format Factory

Format zawodynda ajaýyp çykyş faýl hilini almaga mümkinçilik berýän örän çeýe sazlamalar bar. Wideony öwüreniňizde, wideo kodekini, çözgüdi, bit tizligini, çarçuwanyň tizligini, aspekt nisbatlaryny saýlap bilersiňiz. Şeýle hem, kodek, ýygylyk, bit tizligi, kanal, ses derejesi we ş.m. saýlamak arkaly ses akymynyň hilini sazlap bilersiňiz, ses faýllaryny öwüreniňizde şuňa meňzeş sazlamalar bar.

FormatFactory” arkaly wideolaryňyza subtitrleri aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz. Munuň üçin sazlamalarda subtitr faýly saýlamaly (.srt, .ass, .ssa, .idx goldaýar), kodlamagy, şriftiň ululygyny we indeksini görkezmeli. Öwrülende subtitrler göni wideo faýlyna ýerleşdiriler.

Şeýle hem FormatFactory” wideoda grafiki suw belligini örtmek ukybyna eýedir. Belgi hökmünde .png, .bmp ýa-da .jpg görnüşindäki suratlar ulanylyp bilner. Bellik islendik burçda ýa-da göni çarçuwanyň merkezinde ýerleşip biler.

Şeýle hem çalt öwürmek üçin taýýar sazlama profilleriniň FormatFactory” -da barlygyny bellemelidiris. Olaryň arasynda smartfonlar, media pleýerler we oýun konsollary üçin profiller bar. Şol bir wagtyň özünde, islendik ulanyjy sazlamasy gaýtadan ulanmak üçin profilde saklanyp bilner.

FormatFactory” ses we wideo bilen birlikde sanly şekilleri öwrüp bilýär. Öwürmezden ozal şekiliň ululygyny we aýlanma burçuny düzüp bilersiňiz (islege görä). Şeýle hem suratlara tekst belliklerini goşup bilersiňiz.

FormatFactory” aşakdaky formatlary goldaýar:

 • Wideo: MP4, AVI, 3GP, MKV, WMV, MPG, VOB, FLV, SWF, MOV, GIF, RMVB we FLL;
 • Ses: MP3, WMA, FLAC, AAC, MMF, AMR, M4A, M4R, OGG, MP2, WAV we WavPack.
 • Suratlar: JPG, PNG, ICO, BMP, GIF, TIF, PCX we TGA.

Täsirli aýratynlyklar toplumyna garamazdan, FormatFactory” ýönekeý we ulanmak aňsat. Gowy, oýlanyşykly interfeýsi bar. Mundan başga-da, FormatFactory” rus dilini goşmak bilen 60 dile terjime edildi.

Mugt | Ükle Format Factory 5.7.5.0 üçin Windows platforma.

Format Factory üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Multimedia
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 99.57 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 5.7.5.0
 • Öndüriji: Format Factory
 • Iň soňky täzelenme: 11-12-2021
 • | Ükle: 1,982

Degişli programmalar

| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle Format Factory

Format Factory

Format zawody, köp ses, wideo we şekil formatlaryny goldaýan güýçli, işleýän media öwrüji. Iň...
| Ükle
| Ükle Adapter

Adapter

Wideo, ses we şekilleri öwürmek üçin adapter Intuitiv programma. Programmany ulanmak aňsat we...
| Ükle
| Ükle Total Video Converter

Total Video Converter

Jemi wideo öwrüji Meşhur ykjam enjamlary goldaýan islendik wideo we ses formatyny diýen ýaly...
| Ükle
| Ükle Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro

Sony Vegas Pro” islendik formatda kinematiki wideo döretmek üçin professional wideo redaktorydyr....
| Ükle
| Ükle PDF to DWG Converter

PDF to DWG Converter

PDF-ni DWG öwrüjisine öwrüp, PDF resminamalaryny redaktirläp bolýan DWG ýa-da DXF faýllaryna öwrüp...
| Ükle
| Ükle Adobe After Effects

Adobe After Effects

Wideo redaktirlemek, filmler, teleýaýlym görkezişleri, wideolar we internet çeşmeleri üçin...
| Ükle
| Ükle Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic

Bu, kompýuteriň ekranyndan we web kamerasyndan wideo ýazga almak üçin ýönekeý we ulanmaga aňsat...
| Ükle
| Ükle Avidemux

Avidemux

Funksiýa wideo redaktory gerek bolsa, Avidemux” -y göçürip almagy maslahat berýäris. Programma diňe...
| Ükle
| Ükle Windows Movie Maker 2012

Windows Movie Maker 2012

Microsoft-dan multimediýa faýllary bilen işlemek üçin döredilen köp funksiýaly wideo redaktory....
| Ükle
| Ükle Internet TV Player-7

Internet TV Player-7

Internet TV Player-7, teleýaýlymlara tomaşa etmäge we kompýuteriňizde radio diňlemäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack ses we wideo faýllaryny gysmak we dekompressiýa etmek üçin maglumatlary...
| Ükle
| Ükle Adobe Flash Player

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player” web sahypalarynyň interaktiw elementlerini görkezýän mugt pleýerdir. Fleş...
| Ükle
| Ükle Nero MediaHome

Nero MediaHome

Nero MediaHome, multimediýa faýl dolandyryjysyny ulanmak üçin amatly we aňsat. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle MakeMKV

MakeMKV

Blu-Reý, DVD, ISO we HD-ni MKV formatyna aňsat we çalt öwürmek isleseňiz, MakeMKV-ni göçürip almagy...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi