| Ükle Folder Vault

| Ükle Folder Vault

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Folder Vault
 • | Ükle Folder Vault
 • | Ükle Folder Vault

| Ükle Folder Vault

Papka | Ükle Folder VaultVault, möhüm maglumatlaryňyzy gulplamaga, gizlemäge we şifrlemäge kömek etjek ygtybarly programma. Fileshli faýllaryňyzy goramak üçin ýekeje baş parol ulanýar. Bu programma bilen ähli bukjalary ýa-da aýratyn faýllary şifrläp we gizläp bilersiňiz. Faýllaryňyzy ilkinji gezek açanyňyzda we indiki gezek girizeniňizde ýekeje baş parol bilen goraýar. Kompýuteriňiziň gaty diskinde saklanýan islendik faýllary we bukjalary Folder Vault” -a goşup bilersiňiz. Gorag açyk bolsa, Windows Explorer-den we şonuň üçin kompýuteriň beýleki ulanyjylaryndan girip bolmaýar. Ulanylyşy aňsatlaşdyrmak üçin, sazlamalarda faýllary awtomatiki gizlemek / görkezmek opsiýasyny açyp bilersiňiz. Soňra, faýllara girmek üçin diňe programmany işletmeli we baş paroly girizmeli,

| Ükle Folder Vault

 • Çäklendirilmedik bukjalary gizlemek we / ýa-da blokirlemek;
 • Dolandyryjylary goşmak bilen, bukjalary rugsatsyz ulanyjylardan goramak;
 • Wagtlaýyn we programmadan çykanyňyzda bukjalary awtomatiki blokirlemek;
 • Gaty diskde, fleş diskde, ýat kartasynda we ş.m. bukjalary goramak ;;
 • 256 bitli AES şifrlemek üçin goldaw;
 • Windows Explorer-a integrasiýa;
 • Hotkey dolandyryşy;
 • FAT, FAT32 we NTFS faýl ulgamlary üçin goldaw.

Kompýuteriňizdäki maglumatlary gizlemek üçin ýönekeý we mugt programma gerekmi? Papka depesini göçürip alyň.

Mugt | Ükle Folder Vault üçin Windows platforma.

Folder Vault üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Security and Privacy
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle OpenVPN

OpenVPN

OpenVPN, kompýuterleriň arasynda wirtual torlary döretmek, beýleki kompýuterlere uzakdan girmek we...
| Ükle
| Ükle Warp VPN

Warp VPN

Jübi internetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap,...
| Ükle
| Ükle Hotspot Shield

Hotspot Shield

Üpjün edijiniň çäklendirmeleri köpleri belli bir sahypa girmek üçin iş gözlemek üçin köp wagt sarp...
| Ükle
| Ükle ProtonVPN

ProtonVPN

ProtonVPN, internetdäki gizlinligiňizi üpjün edýän, ähli çeşmeleri blokirlemegi we şahsy...
| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, internet trafigiňiziň ýaýramagy üçin ygtybarly we ygtybarly tunel döredip, ulgamdaky...
| Ükle
| Ükle AVG VPN

AVG VPN

Bu programma, kompýuteriňiziň hakyky ip adresini we häzirki ýerleşýän ýeriňizi gizläp, girýän web...
| Ükle
| Ükle Betternet

Betternet

Hakyky IP adresiňizi üýtgetmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, Betternet” -i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security

Kompýuteriňizi internetde goramak üçin Kaspersky Internet Security-i göçürip alanyňyz gowudyr....
| Ükle
| Ükle VuzeVPN

VuzeVPN

VuzeVPN, hakyky ýerleşýän ýeriňizi we şahsyýetiňizi gizlemek üçin baglanyşygyňyzy anonimleşdirmek...
| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, torda işleýän wagtyňyz maglumatlaryňyzy ygtybarly goramagy üpjün edýän VPN müşderisidir. ...
| Ükle
| Ükle HMA VPN

HMA VPN

HMA! Pro VPN, internetdäki iň meşhur VPN hyzmatlarynyň biri üçin platforma müşderisi. Ulanyjylara...
| Ükle
| Ükle Hamachi

Hamachi

Hamachi, internet arkaly birikdirilen kompýuterleriň ygtybarly ulgamyny gurnaýan programma...
| Ükle
| Ükle Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials

Şol bir wagtyň özünde wirusa we antispyware gerek bolsa, öý kompýuteriňizi wiruslardan, içaly...
| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN Windows üçin VPN müşderisi. Internetdäki erkinligiňizi we gizlinligiňizi üpjün eder....
| Ükle
| Ükle AdwCleaner

AdwCleaner

Mahabat programma üpjünçiligini we beýleki islenilmeýän programma üpjünçiligini aýyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish, şahsyýetiňizi gizlemek we beýlekiler bilen çalyşmak arkaly onlaýn anonimligi goramagy...
| Ükle
| Ükle Secret Disk

Secret Disk

Gizlin disk, kompýuteriňizde parol bilen goralýan wirtual disk döretmäge mümkinçilik berýär. Bu...
| Ükle
| Ükle SafeIP

SafeIP

Howpsuzlyk, häzirki IP adresiňizi çalt üýtgetmäge we internete gireniňizde şahsy maglumatlaryňyz...
| Ükle
| Ükle Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus”, internete gireniňizde ýa-da kompýuteriňize faýl göçürip alanyňyzda ýüze...
| Ükle
| Ükle BCArchive

BCArchive

Faýllary we bukjalary rugsatsyz adamlardan goramak üçin döredilen programma. Şifrlenen gapda...
| Ükle
| Ükle PrivateTunnel

PrivateTunnel

PrivateTunnel, Windows kompýuterleri üçin VPN müşderisi. Diňe jemgyýetçilik ulgamlarynda ygtybarly...
| Ükle
| Ükle WireGuard

WireGuard

WireGuard, erkin we aç-açan VPN çözgüdini hödürleýän we çalt we ygtybarly onlaýn goragy üpjün etmek...
| Ükle
| Ükle Folder Lock

Folder Lock

Papka gulpy, şahsy we möhüm faýllaryňyzy goramak üçin täsirli programma. Faýllaryňyzy gulplaýar we...
| Ükle
| Ükle Avast Premium Security

Avast Premium Security

Avast Premium Security” kompýuteriňizi internetden her dürli howpdan goramaga kömek etjek...
| Ükle
| Ükle McAfee AntiVirus

McAfee AntiVirus

McAfee AntiVirus Plus” Windows kompýuterleri üçin güýçli antiwirusdyr. Kompýuteriňizi wiruslar üçin...
| Ükle
| Ükle COMODO Internet Security

COMODO Internet Security

Kompýuteriňizi goramak üçin mugt doly aýratynlykly antiwirus programma üpjünçiligi bukjasy. Paketde...
| Ükle
| Ükle RogueKiller

RogueKiller

RogueKiller” -i göçürip alsaňyz, programma kompýuteriňizi zyýanly programmalar üçin arassalamaga we...
| Ükle
| Ükle Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad VPN, internetde howpsuz we erkin gezmäge, IP adresiňizi maskalamaga we nätanyş adamlardan...
| Ükle
| Ükle Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Öýde ulanmak üçin mugt antiwirus. Kompýuteriňizi dürli zyýanly programma üpjünçiliginden ygtybarly...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi