| Ükle Files

| Ükle Files

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Files

| Ükle Files

Faýllar | Ükle Fileshäzirki zaman faýl dolandyryjysydyr. Adaty Windows Explorer-iň kämilleşdirilen wersiýasy. Onuň interfeýsi OS-yň ähli ulanyjylary üçin gaty tanyş, ýöne aşagynda faýllar bilen işlemegi täze derejä çykarjak käbir peýdaly aýratynlyklar bar. 

| Ükle Files

Bu faýl dolandyryjysynyň adaty Windws Explorer-de bolmadyk we faýllar bilen işlemegi has netijeli we lezzetli etjek birnäçe gowy taraplary bar.

 • Bulut saklaýyş integrasiýasy. OneDrive, Google Drive, iCloud ýa-da beýleki ammarlary birikdiriň we faýllaryňyzy rahat dolandyryň;
 • Faýllara göz aýlamak. Faýl dolandyryjysynda içerki resminama we surat tomaşaçysy, şeýle hem media pleýer bar, şonuň üçin faýllary görmek we oýnamak üçin üçünji tarap programmalary gerek bolmaz;
 • Bellikler. Girmek, dolandyrmak we saklamak has netijeli bolmak üçin bellikler we reňk bellikleri bolan faýllary we bukjalary belläň;
 • Salgylar. Iş stoluňyzy hapalamazlyk we hemme zady eliňizde saklamak üçin bir penjirede dürli bukjalar bilen islendik sanly goýmany açyň.

Interfeýs aýratyn bellemäge mynasypdyr. Windows 11 stilinde ýasaldy we ýokary derejede düzülip bilner. Reňk shemasy, aç-açanlyk we mowzuklar - her kim muny özi üçin düzer. Öňünden taýýarlanan mowzuklar bar, ýöne özüňizem döredip bilersiňiz.

Windows üçin Faýl Faýl Dolandyryjysyny Downloadro.com-dan mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle Files üçin Windows platforma.

Files üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Utilities and Tools
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle iBackupBot

iBackupBot

IPhone”, iPad” ýa-da iPod Touch” -daky iTunes ätiýaçlyk nusgalaryny dolandyrmak üçin iBackupBot” -y...
| Ükle
| Ükle Files

Files

Faýllar häzirki zaman faýl dolandyryjysydyr. Adaty Windows Explorer-iň kämilleşdirilen wersiýasy....
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi