| Ükle eFootball PES 2021

| Ükle eFootball PES 2021

Platforma: Android Wersiýa: 5.5.0 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 1859.89 MB
Mugt | Ükle üçin Android (1859.89 MB)
 • | Ükle eFootball PES 2021
 • | Ükle eFootball PES 2021
 • | Ükle eFootball PES 2021
 • | Ükle eFootball PES 2021
 • | Ükle eFootball PES 2021
 • | Ükle eFootball PES 2021
 • | Ükle eFootball PES 2021

| Ükle eFootball PES 2021

eFootball | Ükle eFootball PES 2021PES 2021” real grafika we fizika bilen futbol janköýerleri, şeýle hem dünýäniň meşhur futbolçylaryny goşmak bilen 8000-den gowrak animasiýa oýunçysy üçin ykjam oýun.

Oýun syn

Ine, Android enjamlary üçin hakyky futbol simulýatory. Programma, smartfonlar we planşetler üçin dünýä belli konsol oýnunyň uýgunlaşmasydyr. Onuň kömegi bilen, öz toparyňyzy döredip boljak real grafika, animasiýa, top fizikasy we 8000-den gowrak animasiýa oýunçysynyň bolmagy sebäpli oýnuň her pursatyny duýup we ýaşap bilersiňiz.

PES 2021 oýnunda birnäçe reesim bar. Şeýlelik bilen, Matcherli oýun” re iniminde dostlaryňyz bilen ýeke-ýekeden oýnap bilersiňiz, ýa-da tutuş bir topar dost ýygnap, Leagueerli ligada” öz ýaryşyňyzy gurnap bilersiňiz. Şeýle hem, ulanyjylaryň sanawyna ulanyjylary goşup, dostlukly bäsleşige çagyryp bilersiňiz. Elbetde, bu oýunda onlaýn re modeim hem bar, onda dünýäniň dürli künjeginden oýunçylara garşy çykyp, hepdelik ýaryşlara gatnaşyp we her dürli baýraklary we artykmaçlyklary alyp bilersiňiz.

Oýunyň aýratynlyklary:

 • 8000-den gowrak animasiýa pleýer.
 • Dünýäniň dürli künjeklerinden, şol sanda Russiýadan, Japanaponiýadan, Portugaliýadan, Şwesiýadan, Daniýadan we ş.m. futbol ligalarynyň bolmagy.
 • Bekham, Ziko, Romario, Kruýf, Nedved, Gullit, Maldini we Han ýaly meşhur futbolçylaryň bolmagy.
 • Dünýäniň dürli künjeginden gelen oýunçylar bilen, şeýle hem ýerli ligalarda dostlaryňyz bilen onlaýn oýnamak ukyby.
 • Qualityokary hilli grafika we animasiýa.
 • Hakyky fizika.
 • Nyşanlary we gahrymanlary has tanatjak täze oýun stilleri, adaty başarnyklar we baş dabaralar goşuldy.
 • Unreal motory ulanmak 4.
 • Oýundaky maglumatlary hepdede hakyky maglumatlar bilen sinhronlamaga mümkinçilik berýän oýunçylaryň geçiriş we derejeli maglumatlary çalt täzelemek.

Oýun etmek üçin internete girmegiň zerurdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Futboly halaýarsyňyzmy? Soňra Android” üçin eFootball PES 2021 futbol simulýatoryny web sahypamyzdan göçürip alyň.

Mugt | Ükle eFootball PES 2021 5.5.0 üçin Android platforma.

eFootball PES 2021 üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Games
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 1859.89 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 5.5.0
 • Öndüriji: KONAMI
 • Iň soňky täzelenme: 05-12-2021
 • | Ükle: 2,590

Degişli programmalar

| Ükle eFootball PES 2021

eFootball PES 2021

eFootball PES 2021” real grafika we fizika bilen futbol janköýerleri, şeýle hem dünýäniň meşhur...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi