| Ükle BlueStacks App Player

| Ükle BlueStacks App Player

Platforma: Windows Wersiýa: 5.4.50.1009 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 515.09 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (515.09 MB)
 • | Ükle BlueStacks App Player
 • | Ükle BlueStacks App Player
 • | Ükle BlueStacks App Player

| Ükle BlueStacks App Player

BlueStacks | Ükle BlueStacks App PlayerApp Player”, Windows kompýuterinde Android” programmalaryny işleýän mugt emulýator programmasydyr. Android” platformasyny doly ekranda ýa-da penjireli kompýuter re modeiminde doly döredýär.

| Ükle BlueStacks App Player

Programma adaty usulda gurnalan we gurmak üçin bukjany saýlamak, ygtyýarnamanyň şertlerine razy bolmak ýaly ýönekeý hereketleriň yzygiderliligini öz içine alýar. Rus diline geçmek üçin ony sazlamalarda düzüň. Programma bilen doly işlemek üçin bar bolan Google hasaby ulanmaly ýa-da täze hasap açmaly.

Üstünlikli gurlandan soň, ähli elementleriň ykjam enjamda görünýän ekranynda adaty Android OS interfeýsi peýda bolar. Ulanyjy nusga hökmünde işläp düzüjiniň goşan programmalarynyň uly sanawyna girýär. Sanawda bolmadyk bir oýun ýa-da programma isleseňiz, ony Google Play-den goşup bilersiňiz. Programma, jübi telefonynyň ekranyna öwrülýän tutuş kompýuter monitorynda açylýar.

Adaty kompýuterde, Android enjamlaryndan tapawutlylykda, duýgur dolandyryş elementleri ýok, şonuň üçin käbir wariantlar syçanjygyň ýa-da klawiaturanyň gysga ýollarynyň kömegi bilen çalşylýar.

Emulýatoryň esasy aýratynlyklary

BlueStacks App Player” kompýuter ulanyjylaryna dürli Android oýunlaryndan we amaly programmalaryndan doly lezzet almaga mümkinçilik berýär we aşakdaky aýratynlyklary üpjün edýär:

 • Kompýuteriň hakyky smartfon bilen sinhronlaşmagy, şondan soň ähli programmalar, hyzmatlar we resminamalar kompýuterde elýeterli bolar.
 • Android OS” kompýuterinde oýnaň we programmalary, amaly programmalary we oýunlary gözlemek we işe girizmek üçin ulanyň.
 • SMS iberip, smartfonda gurlan programmalara we programmalara kompýuter gözegçiligi.
 • Çäklendirilmedik programmalary göçürip alyň.
 • Dolandyryş sazlamalaryny üýtgediň.
 • 3D oýunlar üçin goldaw.
 • Meşhur Google Play dükanlaryndan, AMD AppZone we Amazon Appstore-dan programmalary we oýunlary satyn alyň.

Windows üçin BlueStacks App Player-iň iň soňky wersiýasyny hasaba alynmazdan we SMS-den göçürip alyp bilersiňiz. 

Mugt | Ükle BlueStacks App Player 5.4.50.1009 üçin Windows platforma.

BlueStacks App Player üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Utilities and Tools
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 515.09 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 5.4.50.1009
 • Öndüriji: BlueStack Systems, Inc
 • Iň soňky täzelenme: 05-01-2022
 • | Ükle: 1,227

Degişli programmalar

| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle
| Ükle IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller köp funksiýaly programma üpjünçiligini aýyrmak guralydyr. Islenilmeýän we könelen...
| Ükle
| Ükle My Drivers

My Drivers

Sürüjilerim, enjamyňyzy tanap bilýän we onuň üçin draýwerleri awtomatiki tapyp, göçürip alyp, gurup...
| Ükle
| Ükle WinToFlash

WinToFlash

Elmydama operasiýa ulgamy bilen gurnama paketleriniň bolmagy üçin Novicorp WinToFlash” -y göçürip...
| Ükle
| Ükle CCleaner

CCleaner

CCleaner ulgamdan gereksiz we ulanylmadyk faýllary arassalamak üçin kömekçi. Gaty diskdäki iş...
| Ükle
| Ükle CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” gaty diskiň okamak / ýazmak tizligini barlamak we derňemek üçin döredilen mugt...
| Ükle
| Ükle VyprVPN

VyprVPN

VyprVPN, uzakdaky serwerleriň üsti bilen internete girmäge, şeýlelik bilen şahsy maglumatlaryňyzy...
| Ükle
| Ükle Speccy

Speccy

Speccy”, Windows kompýuteriňiziň enjam we programma üpjünçiligini skanirlemäge mümkinçilik berýän...
| Ükle
| Ükle Uninstall Tool

Uninstall Tool

Aýyrmak guraly kompýuteriňizden ýa-da noutbukyňyzdan gereksiz programmalary aýyrmak üçin guraldyr....
| Ükle
| Ükle Reg Organizer

Reg Organizer

Windows ulgam reýestri bilen işlemek üçin peýdaly. Programmanyň rus dilindäki interfeýsi bar,...
| Ükle
| Ükle 7-Zip

7-Zip

Buluda ýa-da fiziki ammarlara ykjam we çalt geçirmek üçin faýllary gysyp bilýän funksional arhiw....
| Ükle
| Ükle All My Books

All My Books

Myhli kitaplarym kitap ýygyndyňyzy tertipleşdirmäge we tertipleşdirmäge kömek eder. Her bir kitap...
| Ükle
| Ükle PhotoRec

PhotoRec

Maglumatlaryňyzy dikeltmek isleseňiz, PhotoRec-i göçürip almaly. Programma, ýitginiň sebäplerine...
| Ükle
| Ükle Fraps

Fraps

2D we 3D programmalary üçin minutda kadrlary hasaplamak üçin çarçuwalary göçürip almaly. ...
| Ükle
| Ükle Total Commander

Total Commander

25 ýyldan gowrak wagt bäri kompýuterde ýa-da noutbukda faýllar we bukjalar bilen işlemek üçin giň...
| Ükle
| Ükle Any Send

Any Send

Islendik iberiş, islendik faýly birnäçe gezek basmak bilen bir enjamdan beýlekisine geçirmek üçin...
| Ükle
| Ükle KingoRoot

KingoRoot

KingoRoot, Android smartfonlarynda we planşetlerinde ROOT hukuklaryny almak üçin amatly programma....
| Ükle
| Ükle WinZIP

WinZIP

Arhiwleri döretmäge, goramaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän meşhur faýl arhiwi. Arhiwleriň...
| Ükle
| Ükle Driver Booster

Driver Booster

Bu ýerde kompýuteriňiziň we noutbukyňyzyň enjam bölekleri üçin täze draýwerleri gurmak üçin Driver...
| Ükle
| Ükle WinSetupFromUSB

WinSetupFromUSB

Bu bootable USB diskleri döretmek üçin programma. USB media üçin ýönekeý we içgin ulanyjy...
| Ükle
| Ükle AOMEI Partition Assistant Standard Edition

AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Gaty diskleri dolandyrmak üçin bir programma gerek bolsa, AOMEI Partition Assistant Standard...
| Ükle
| Ükle SHAREit

SHAREit

Faýllary beýleki enjamlar bilen paýlaşmaga öwrenişeniňizde we amatly görnüşde etmek isleseňiz,...
| Ükle
| Ükle UNetbootin

UNetbootin

UNetbootin CD / DVD diskleri ýanyňyz bilen alyp gitmek zerurlygyny aradan aýyrjak kompýuter...
| Ükle
| Ükle DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

CD / DVD we BluRay disklerini optiki disklere öýkünmek üçin döredilen DAEMON Tools emulýatorynyň...
| Ükle
| Ükle CommView for WiFi

CommView for WiFi

Bu, 802.11a / b / g simsiz torlardaky tor paketlerini ele almak we derňemek üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle MSI Afterburner

MSI Afterburner

Işleýiş parametrlerini sazlamak, NVIDIA we AMD wideo kartalaryna gözegçilik etmek we artykmaç...
| Ükle
| Ükle Aion

Aion

Ulanyjy MMORPG stilindäki oýunlar bilen gyzyklanýan bolsa, Aion” -y göçürip almaly. Oýun...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi