| Ükle Black Mesa

| Ükle Black Mesa

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa
 • | Ükle Black Mesa

| Ükle Black Mesa

Gara | Ükle Black MesaMesa” sizi we Gordon Freimany äpet, iň gizlin Gara Mesa” gözleg merkezine goýýan Half-Life” -yň muşdaklaryndan ýasalan remake.

| Ükle Black Mesa

Gara Mesanyň dildüwşügine ünsi jemlemeli däl, sebäbi bu oýnuň asyl ýarym durmuşdan üýtgemezden miras galan ýeke-täk zadydyr. Otheröne beýleki tarapdan oýun ep-esli üýtgedi we serialyň iň wepaly janköýerleriniň ýüregini gazanmaga taýyn. Esasan, Gara Mesa gowulaşan grafika we ýerleriň işlenip düzülmegi, täze ses ýazgysy we gahrymanlar üçin hereket edýän ses, kämilleşdirilen modeller, gepleşikler we iň esasysy Çeşme motorynyň ulanylyşy bilen öwünýär.

Oýunyň esasy aýratynlyklary:

 • Valve” tarapyndan işlenip düzülen çeşme motoryna geçiş.
 • Grafika täzelendi.
 • Locationerleşiş jikme-jiklikleri
 • Täze ses ýazgysy we keşpleriň ses hereketi.
 • 10 sagatdan gowrak oýnamak üçin döredilen ýekeje oýunçy kampaniýasy.
 • Köp oýnaýjynyň bolmagy. Dostlaryňyza asyl Half-Life” -dan 10 ýerde iki tertipde söweşip bilersiňiz.
 • Bug ussahanasynyň üsti bilen öz modlaryňyzy, rejeleriňizi we kartalaryňyzy döretmek ukyby.
 • Bug bilen doly integrasiýa. Collectygnalan kartoçkalary, diwar kagyzlaryny, emotikonlary we oýun üstünliklerini almak ukyby.
 • Bölekleýin gözegçilik ediji goldawy bar.

Mugt | Ükle Black Mesa üçin Windows platforma.

Black Mesa üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Games
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle 3D Coat

3D Coat

3D Coat” jikme-jik 3D modelleri döretmäge, olara ýokary çözgütli dokumalary ulanmaga we dürli...
| Ükle
| Ükle Black Mesa

Black Mesa

Gara Mesa” sizi we Gordon Freimany äpet, iň gizlin Gara Mesa” gözleg merkezine goýýan Half-Life”...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi