| Ükle Black Desert Mobile

| Ükle Black Desert Mobile

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile
 • | Ükle Black Desert Mobile

| Ükle Black Desert Mobile

Black | Ükle Black Desert MobileDesert Mobile” Android” üçin tolgundyryjy MMORPG. Oýunyň esasy tapawutlandyryjy aýratynlyklary ajaýyp 3D grafika we köp sanly gahryman synplarynyň bolmagydyr.

| Ükle Black Desert Mobile

Ine, gyzykly köp oýunçy rol oýnaýan oýun. Onda, bu reanryň beýleki oýunlarynda bolşy ýaly, öz keşbiňizi döretmeli we täzelemeli. Köp synplary we dürli zatlary saýlap alarsyňyz, bu diňe bir häsiýetiňizi üýtgeşik görkezmez, eýsem ony ep-esli berkitmäge kömek eder. Black Desert Mobile” -da ajaýyp söweşlere gatnaşmaly, her dürli gözlegleri tamamlamaly, enjamlary satyn almaly we senet etmeli we beýleki oýunçylar bilen aragatnaşyk saklamaly. Dostlaryňyz bilen gildiýa goşulyp, birleşip, oýun dünýäsini bilelikde ýeňip bilersiňiz.

Black Desert Mobile” -da ýokary hilli grafika, hüjümleriň we başarnyklaryň her dürli kombinasiýasyny döretmek ukyby, şeýle hem gündelik işleriň has lezzetli bolmagyna kömek etjek awtomatiki re modeimiň bolmagy bar.

Android” üçin Black Desert Mobile” -ni iňlis dilinden web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle Black Desert Mobile üçin Android platforma.

Black Desert Mobile üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Games
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Black Desert Mobile

Black Desert Mobile

Black Desert Mobile” Android” üçin tolgundyryjy MMORPG. Oýunyň esasy tapawutlandyryjy...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi