| Ükle Betternet

| Ükle Betternet

Platforma: Windows Wersiýa: 6.11.0 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 17.39 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (17.39 MB)
 • | Ükle Betternet
 • | Ükle Betternet

| Ükle Betternet

Hakyky | Ükle BetternetIP adresiňizi üýtgetmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, Betternet” -i göçürip almagy maslahat berýäris. Countryurt, şäher çäklendirmesiz interneti ulanmak üçin VPN ulanmak üçin niýetlenendir. Programma ulgamy yzarlaýjylardan goraýar, sahypalara anonim girmäge mümkinçilik berýär.

| Ükle Betternet

Windows üçin hödürlenen Betternet, petiklenen web çeşmelerine girişi açýar. Käbir sebitlerde çäklendirilen saýtlara aralaşmaga, şeýle hem ýapyk kompaniýa çeşmelerine girmäge mümkinçilik berýär. Chrome, Firefox brauzerleri üçin amatly. Şeýle hem, programma Android we iOS-da kynçylyksyz gurulýar. Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini we mahabat blokirlemesini üpjün edýär. Internetde hereketiň doly azatlygy.

Sahypamyzdan Betternet-i göçürip almak üçin göçürip alyp başlaň we faýly kompýuteriňize ýa-da telefonyňyza gurmak üçin adaty tehnologiýany ulanyň. Maglumatlar torda saklanmaz ýaly, ulanmak we derňemek üçin programmany göçürip alyň. Jemgyýetçilik ýerlerinde internete girmek funksiýasyny üpjün etmek üçin amatly bolar. Goşmaça sazlamalar gerek däl.

Mugt gizlinlik dörediň, haker gözegçiliginden, hüjümlerden goraň. Kompaniýa, programmany goldamagyň ýollaryny görkezýän aç-açan statistiki maglumatlary görkezýär - goşmaça ykjam programmalary göçürip alyp, hyzmatdaş şertnamalaryny. Bu taslamany maliýeleşdirmäge, programma resminamasyna mugt girişi açmaga kömek edýär.

VPN hyzmatyna birikmek, düwmäni bir gezek basmak, ýeri awtomatiki usulda gizlemekdir. Önümi göçürip alanyňyzdan soň derrew ulanmaga taýyn. Freesoft.ru-dan kompýuter ýa-da smartfon üçin Betternet” -i mugt göçürip almak, programmany SMS ýazmazdan almak.

Mugt | Ükle Betternet 6.11.0 üçin Windows platforma.

Betternet üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Security and Privacy
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 17.39 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 6.11.0
 • Öndüriji: betternet
 • Iň soňky täzelenme: 07-12-2021
 • | Ükle: 2,312

Degişli programmalar

| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Warp VPN

Warp VPN

Jübi internetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap,...
| Ükle
| Ükle Hotspot Shield

Hotspot Shield

Üpjün edijiniň çäklendirmeleri köpleri belli bir sahypa girmek üçin iş gözlemek üçin köp wagt sarp...
| Ükle
| Ükle ProtonVPN

ProtonVPN

ProtonVPN, internetdäki gizlinligiňizi üpjün edýän, ähli çeşmeleri blokirlemegi we şahsy...
| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, internet trafigiňiziň ýaýramagy üçin ygtybarly we ygtybarly tunel döredip, ulgamdaky...
| Ükle
| Ükle AVG VPN

AVG VPN

Bu programma, kompýuteriňiziň hakyky ip adresini we häzirki ýerleşýän ýeriňizi gizläp, girýän web...
| Ükle
| Ükle Betternet

Betternet

Hakyky IP adresiňizi üýtgetmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, Betternet” -i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle VuzeVPN

VuzeVPN

VuzeVPN, hakyky ýerleşýän ýeriňizi we şahsyýetiňizi gizlemek üçin baglanyşygyňyzy anonimleşdirmek...
| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, torda işleýän wagtyňyz maglumatlaryňyzy ygtybarly goramagy üpjün edýän VPN müşderisidir. ...
| Ükle
| Ükle HMA VPN

HMA VPN

HMA! Pro VPN, internetdäki iň meşhur VPN hyzmatlarynyň biri üçin platforma müşderisi. Ulanyjylara...
| Ükle
| Ükle Hamachi

Hamachi

Hamachi, internet arkaly birikdirilen kompýuterleriň ygtybarly ulgamyny gurnaýan programma...
| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN Windows üçin VPN müşderisi. Internetdäki erkinligiňizi we gizlinligiňizi üpjün eder....
| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish, şahsyýetiňizi gizlemek we beýlekiler bilen çalyşmak arkaly onlaýn anonimligi goramagy...
| Ükle
| Ükle PrivateTunnel

PrivateTunnel

PrivateTunnel, Windows kompýuterleri üçin VPN müşderisi. Diňe jemgyýetçilik ulgamlarynda ygtybarly...
| Ükle
| Ükle WireGuard

WireGuard

WireGuard, erkin we aç-açan VPN çözgüdini hödürleýän we çalt we ygtybarly onlaýn goragy üpjün etmek...
| Ükle
| Ükle Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad VPN, internetde howpsuz we erkin gezmäge, IP adresiňizi maskalamaga we nätanyş adamlardan...
| Ükle
| Ükle Turbo VPN

Turbo VPN

Windows üçin Turbo VPN mugt VPN hyzmatyna birikmek üçin müşderi. Göçme manyda Hiç zady sazlamazdan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi