| Ükle Backup Master

| Ükle Backup Master

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Backup Master

| Ükle Backup Master

Uptiýaçlyk | Ükle Backup Masterussat Bu programma bir ownuk meseläni çözmek üçin döredildi: möhüm faýllary syçanjyga bir gezek basanyňyzda dürli toparlar tarapyndan ätiýaçlandyrmak. BackupMaster” ätiýaçlyk nusgasyny aňsat saklamak üçin goşmaça arhiwläp biler. Programmanyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

| Ükle Backup Master

 • Arhiwiň ätiýaçlyk nusgasy.
 • Uptiýaçlyk atlary formatlamak.
 • Backtiýaçlyk nusgalary saklamak üçin ýörite däl serwere göçürip almagy üpjün etmek üçin tor bukjalary bilen işlemek.
 • Çalt gurnamak we aňsat başlangyç.

Mugt | Ükle Backup Master üçin Windows platforma.

Backup Master üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Development and IT
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle Speedtest

Speedtest

Speedtest”, Windows 7, 8, 10 işleýän kompýuterler üçin döredilen internet birikmesiniň tizligini...
| Ükle
| Ükle XAMPP

XAMPP

Web hyzmatlary bilen meşgullanýan bolsaňyz we taýýar taslamany synap görmek isleseňiz, XAMPP-ni...
| Ükle
| Ükle AnyDesk

AnyDesk

AnyDesk” beýleki kompýuterleri internet arkaly uzakdan dolandyrmak üçin döredilen güýçli programma...
| Ükle
| Ükle Game Maker

Game Maker

Oýun ýasaýjy Iň meşhur oýun gurluşykçylaryndan biri. Ulgam esasan islendik reanryň iki ölçegli (2D)...
| Ükle
| Ükle Aircrack-ng

Aircrack-ng

Ulanyjy simsiz birikmeleri tapmaly, traffigi saklamaly we toruň howpsuzlygyny seljermeli bolsa,...
| Ükle
| Ükle TCPView

TCPView

Internet birikmelerine mümkin boldugyça amatly we çalt gözegçilik etmek üçin TCPView-i göçürip...
| Ükle
| Ükle Visual Studio Code

Visual Studio Code

Visual Studio Code, Microsoft-dan amatly we işleýän çeşme kody redaktory. Köp goşmaça funksiýalaryň...
| Ükle
| Ükle Android Studio

Android Studio

Ygtybarly durnukly programma ösüş gurşawy gerek bolsa, Android” studiýasyny göçürip almagy maslahat...
| Ükle
| Ükle Visual Studio 2013

Visual Studio 2013

Visual Studio 2013” ​​kompýuteriňizde her dürli programma döredeniňizde ygtybarly kömekçiňiz bolar....
| Ükle
| Ükle Atom

Atom

Güýçli, köptaraply çeşme kody redaktory. Döredijini ähli zerur gurallar we belli bir iş üçin...
| Ükle
| Ükle Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++

Gurlan komponentleriň kömegi bilen Visual C kitaphanalary üçin iş wagtynyň şertlerini emele...
| Ükle
| Ükle My WIFI Router

My WIFI Router

Windows-da WIFI Router 3.0-i göçürip alsaňyz, noutbukyňyz ýa-da WiFi adapterli kompýuteriňiz simsiz...
| Ükle
| Ükle TeamViewer

TeamViewer

TeamViewer, ýerli ulgam ýa-da internet arkaly uzakdaky kompýutere giriş açýan mugt programma....
| Ükle
| Ükle Studio

Studio

Höwesjeň suratçylaryň meşhur haýyşy boýunça, Studiýa programmasynyň mugt wersiýasy çykdy,...
| Ükle
| Ükle Python

Python

Dinamiki sintaksis we aňsat okalýan çeşme kody bilen interaktiw programmirleme diline eliňizi...
| Ükle
| Ükle Java

Java

Internet programmalaryny ulanmak üçin Java-y göçürip almaly. Tehnologiýa ulanyjylara onlaýn...
| Ükle
| Ükle PHP

PHP

Web sahypalaryny döretmek üçin işlenip düzülen serwer tarapyndaky programma dilini öwrenmek we...
| Ükle
| Ükle Sublime Text

Sublime Text

Ulanyja köp funksiýaly çeşme kody redaktory gerek bolsa, Sublime Text-i göçürip almagy maslahat...
| Ükle
| Ükle Pygame

Pygame

Pygame, Python programmirleme dil kitaphanalarynyň mugt, açyk çeşmesi. SDL multimediýa...
| Ükle
| Ükle Git

Git

Git paýlanan faýl wersiýasy dolandyryş ulgamy. Ulgam, skriptlerde ulanylyşyny göz öňünde tutup,...
| Ükle
| Ükle InSSIDer

InSSIDer

Torlaryň parametr derňewini we diagnostikasyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän InSSIDer WiFi...
| Ükle
| Ükle Angry IP Scanner

Angry IP Scanner

Ulanylyşy aňsat LAN porty we IP adresi skaneri. Görkezilen aralykda salgylary skanirlemäge...
| Ükle
| Ükle Firebird

Firebird

Maglumat bazasyny dolandyrmak ulgamy gerek bolsa, Firebird-i göçürip alyň. Taslama wagt synagdan...
| Ükle
| Ükle Ammyy Admin

Ammyy Admin

PCerli torda ýa-da internetde uzakdan kompýuter dolandyryşy we ulgam dolandyryşy üçin mugt gural....
| Ükle
| Ükle MonoDevelop

MonoDevelop

C #, Java, Boo, Nemerle, Visual Basic .NET, Vala, CIL, C we C ++ programmalaryny gurmak üçin mugt...
| Ükle
| Ükle FileZilla

FileZilla

Mugt FTP müşderisi gerek bolsa, FileZilla-ny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma bir ýa-da...
| Ükle
| Ükle Aptana Studio

Aptana Studio

Web programmalaryny başarnykly döretmek üçin Aptana” studiýasyny göçürip almagy maslahat berýäris....
| Ükle
| Ükle Easy Hide IP

Easy Hide IP

Easy Hide IP” hakyky IP adresiňizi üýtgetmäge kömek etjek ykjam we ýönekeý programma. Programma,...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi