| Ükle Adobe Acrobat Reader DC

| Ükle Adobe Acrobat Reader DC

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC
 • | Ükle Adobe Acrobat Reader DC

| Ükle Adobe Acrobat Reader DC

PDF | Ükle Adobe Acrobat Reader DCformatda resminamalar bilen işlemek üçin mugt programma talap edilýär. PDF faýllaryny görmek, çap etmek we gözden geçirmek üçin ajaýyp aýratynlyklary bar.

| Ükle Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC” gurnama wagtynda brauzere ýörite bir plugin salýar, bu goşmaça ädimleri talap etmezden göni internet brauzerinde internetden PDF faýllaryny açmaga mümkinçilik berýär.

Programmany ulanmak aňsat we iňlis dilinde ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. Birnäçe bellikli ýörite gapdal paneli resminamanyň üsti bilen çalt we aňsat nawigasiýa üpjün eder. Resminamalaryň sahypalary birinji goýmanyň aşagyndaky kiçijik suratda görkezilýär. Sahypalaryň birine gitmek üçin islenýän kiçijik düwmä basyň. Aşakdaky goýmalaryň aşagynda PDF resminamasynyň mazmunyny we goşundylaryň sanawyny görüp bilersiňiz.

Programma elektron kitaplary, tehniki resminamalary we PDF görnüşinde görkezilen beýleki materiallary okamak we tertiplemek üçin ulanylýar. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10-da işleýär.

Gurlan gurallar toplumyny ulanyp, Acrobat Reader” size mümkinçilik berýär:

 • PDF faýllaryny açyň we görüň.
 • Grafiki, ses we wideo faýllarynyň mazmunyny oýnaň.
 • Mobile Link” aýratynlygy sebäpli ýaňy-ýakynda görlen faýllaryň hemmesine derrew girmäge mümkinçilik beriň.
 • Teksti saýlaň we göçüriň.
 • PDF faýllaryny dörediň we Adobe Document Cloud hyzmatyny ulanyp Word ýa-da Excel-e eksport ediň.
 • Sahypalara bellik goşuň, faýllary dakyň we ses ýazyň.
 • PDF görnüşleri bilen işlemek: dolduryň, elektron gol bilen gol çekiň we e-poçta bilen iberiň, bir nusgasyny saklaň.
 • Çap etmek üçin PDF faýllaryny iberiň.
 • Adobe we Microsoft-dan gurallary ulanyp, programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini dolandyryň we ýerleşdiriň.

Sahypamyzda Windows üçin Adobe Acrobat Reader DC-iň iň soňky wersiýasyny mugt we hasaba alynmazdan göçürip alyp bilersiňiz.

Pdf bilen işlemek üçin programmalar baradaky makalamyzda beýleki programmalaryň pdf formaty bilen näme işläp biljekdigini bilip bilersiňiz.

Mugt | Ükle Adobe Acrobat Reader DC üçin Windows platforma.

Adobe Acrobat Reader DC üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Business and Productivity
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle ABBYY FineReader

ABBYY FineReader

ABBYY FineReader resminamany tanamak üçin döredilen ähliumumy programma. Islendik teksti,...
| Ükle
| Ükle Foxit Reader

Foxit Reader

Foxit Reader, PDF faýllaryny döretmek, görmek we gol çekmek üçin programma üpjünçiligi. Programma,...
| Ükle
| Ükle Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC

PDF formatda resminamalar bilen işlemek üçin mugt programma talap edilýär. PDF faýllaryny görmek,...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi